1 Astroneemo Newslide

**ขณะนี้เว็บไซด์ของเราได้ติดตั้งระบบ https://SSL Certificate เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน ที่เข้ามาขอฤกษ์กับเราผ่านเว็บไซด์นี้***

第四式: 蓮花開功 ( 活化腦力) ท่าที่ 4 ดอกบัวบาน

 

雙手掌往身體兩側向上舉慢慢吸氣掌心向下並向百會穴灌氣.

แขนทั้งสองกางออกไปข้างลำตัวแล้วคยกขึ้น ค่อยๆหายใจเข้า ฝ่ามือลดลงไปที่จุดไป๋ฮั่วเซี่ย อัดลมให้เต็มท้อง

反轉手掌成蓮花狀置於頭部正前方(吐氣)

ฝ่ามือพลิกกลับทำเป็นรูปดอกบัววางไว้ตรงด้านหน้าระดับ (หายใจออก)

雙手掌往上舉起至最高點 (吸氣)

ยกฝ่ามือขึ้นพร้อมยกแขนขึ้นเหยียดตรงให้อยู่ในระดับสูงสุด

(หายใจเข้า)

雙手掌往下經身體証前方下滑至肚擠並向腹部 灌氣 (吐氣)

ฝ่ามือทั้งสองวางลงระดับท้องน้อย

จุดกึ่งกลางลำตัวแล้วอัดลมให้เต็มท้อง

(หายใจออก)

重複動作1-4 共八次

ทำซ้ำท่าที่ 1-4 จำนวน 8 ครั้ง

 

1489a2b3caf1d94ed29ac05d683992ed

9990554c67b6c3828a8a7749dbff41d5

0acaf040f51548d06d810bb4a731e504

187d6b33345db21455a4c8b5838c7161

B2c9f850def56cc17b2dd85dd142c940

Fanpage2