1 Astroneemo Newslide

**ขณะนี้เว็บไซด์ของเราได้ติดตั้งระบบ https://SSL Certificate เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน ที่เข้ามาขอฤกษ์กับเราผ่านเว็บไซด์นี้***

การบวชแบบธรรมยุติกนิกาย ของ พระพฤษฏิ์ ฐิตะสาโร (ถนอมชู) ณ พระอุโบสถวัดมหิสสราราม จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ เสนอเป็นวีดิทัศน์แสดงขั้นตอนการบวชตามลำด­ับพิธี สำหรับเป็นวิทยาทานแด่ผู้สนใจ

Fanpage2