1 Astroneemo Newslide

**ขณะนี้เว็บไซด์ของเราได้ติดตั้งระบบ https://SSL Certificate เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน ที่เข้ามาขอฤกษ์กับเราผ่านเว็บไซด์นี้***

【慈經 Metta】 中文唸誦版 9分07秒 ภาษาบาลี
Subtitle แปลภาษาบาลี-ไทย-จีน-อังกฤษ กรุณา กดปุ่ม CC ด้านล่างขวามือ
中, 泰 ,英 文字幕 請按 cc

Fanpage2