1 Astroneemo Newslide

**ขณะนี้เว็บไซด์ของเราได้ติดตั้งระบบ https://SSL Certificate เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน ที่เข้ามาขอฤกษ์กับเราผ่านเว็บไซด์นี้***


90e1cc90592006e1d64616907fe2c3be13b5da2766e6df1f481ef43215fe79c7

 

ตามปฏิทินของอินเดียเหนือ วันนี้จะตกอยู่ในช่วงกลางของเดือน มาฆะ และยังเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า”วัน มาฆี อมาวาสยา” คนจำนวนมากใช้เวลาในการอาบน้ำในแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ไม่เพียงเฉพาะแต่ในวัน เมานิ อมาวาสยาเท่านั้นแต่ยังทำการอาบน้ำตลอดทั้งเดือนมาฆะ อีกด้วย( มาฆะ มหินา)  โดยทั่วไปพิธีกรรมอาบน้ำจะเริ่มจากวันเพ็ญเดือนปุษยะ (เปาษะ ปูรณิมาและมาสิ้นสุดเมื่อถึงวัน มาฆะ ปูรณิมา  

ในช่วงเทศกาลสำคัญ กุมภะ มีละ วันเมานิ อมาวาสยา เป็นวันอาบน้ำที่สำคัญที่สุดที่ ปรายัค ในเมืองแอลลาบัดและเป็นที่รู้จักในชื่อของ”วันอมฤตโยคะ”และ”วันกุมภะ พาร์วา” ผู้คนที่ทำพิธีอาปน้ำล้างบาปก็จะทำการถือพรตอดอาหารและไม่พูดจากันตลอดทั้งวันและคืน

Ea18796babb408967f0bb333b40b86405e3d9091c2183b73e3fe619102641d03

 

 

 

 

Fanpage2