1 Astroneemo Newslide

**ขณะนี้เว็บไซด์ของเราได้ติดตั้งระบบ https://SSL Certificate เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน ที่เข้ามาขอฤกษ์กับเราผ่านเว็บไซด์นี้***


 

7c91898ce0220465946fffca83fc05e210a1639a901930b3e8e48b8d07415d4c

หมู่บ้านสังกาฏในรัฐราชสถานมีวัดแห่งหนึ่งที่อุทิศถวายเพื่อเทพธิดาสังกาฎ หรือหรือเรียกว่าวัด สังกาฏ จตุร มาตา วัดนี้มีระยะทางประมาณ 60 ก.ม. จากแอลวอร์และ 150 ก.ม.จากเมืองชัยปุระเมืองหลวงของรัฐของรัฐราชสถาน
ในวันนี้ชาวฮินดูจะทำการบูชาองค์พระพิฆเนศวรและบูชาองค์พระแม่ สังกาฏ มาตา เพื่อความสุขและความเจริญรุ่งเรือง


861b0042c594b16bf6f5f68bef7fdd93Eccb66f72d4854493c9b5bc34a77b80e

 


Fanpage2