1 Astroneemo Newslide

**ขณะนี้เว็บไซด์ของเราได้ติดตั้งระบบ https://SSL Certificate เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน ที่เข้ามาขอฤกษ์กับเราผ่านเว็บไซด์นี้***

 

และนอกจากนี้ก็ยังมีพิธีกรรมการปลุกพระวิษณุให้ตื่นจากบรรทม โดยชาวฮินดูจะทำการวาดรูปพระวิษณุลงบนพื้นดินแล้วทำการจุกประทีปบูชา ถวายผลไม้ และสิ่งบูชาต่างๆ  และบางท้องถิ่นของอินเดียมีการปิดพระพักรรูปพระวิษณุด้วยถาดทองเหลืองอันแสดงถึงการบรรทมหลับ และบูชาด้วยการร้องเพลงสวดหรือตะโกนด้วยเสียงอันดังเรียกให้พระองค์ทรงตื่นจากบรรทมมาเพื่อประทานพรให้แก่มวลมนุษย์ ในเวลาค่ำคืนเด็กๆก็จะตามประทีป คบเพลิงที่ทำจากเมล็ดมัสตาส และทำเสียงอึกทึกครึกโครม เพื่อให้พระวิษรณุทรงตื่นจากบรรทม


3aa3eeec4349cf48face52da1d7c4203

Af380f3d6813523a6e5b7152e9da6956
Fanpage2