1 Astroneemo Newslide

**ขณะนี้เว็บไซด์ของเราได้ติดตั้งระบบ https://SSL Certificate เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน ที่เข้ามาขอฤกษ์กับเราผ่านเว็บไซด์นี้***


第一式: 養氣神功 ( 養神氣) ท่าที่ 1 โคจรลมปราณ (บำรุงเลี้ยงพลังชี่)

第二式: 左右開功 ( 練腰力) ท่าที่ 2 เปิดพลังซ้ายขวา (ฝึกบริหารเอว)

第三式: 彈子神功 ( 手指麻痺) ท่าที่ 3 กระสุนพลังเทพ (กระตุ้นนิ้วมือป้องกันอัมพฤกษ์)

第四式: 蓮花開功 ( 活化腦力) ท่าที่ 4 ดอกบัวบาน (กระตุ้นสมอง)

第五式: 恐龍神功 ( 活化脊隨) ท่าที่ 5 เทพมังกรฟ้า (กระตุ้นกระดูกสันหลัง)

第六式: 向下開功 ( 調整甲狀腺) ท่าที่ 6 เปิดพลังเบื้องล่าง (กระตุ้นต่อมไทรอยด์)

第七式: 劃手蟬功 ( 舒胸活血) ท่าที่ 7 จักจั่นขยับปีก (กระตุ้นการหมุนเวียนโลหิต)

第八式: 前後蹲功 ( 軟化筋骨) ท่าที่ 8 คารวะหน้าหลัง (ระบบประสาทและเส้นเอ็น)

第九式: 收功 ท่าที่ 9 เก็บกระบวนท่า

Fanpage2