fbpx

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวท และได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 11 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

akshardham Palace

โศลกที่ ๓๓

                ถ้าอาทิตย์เป็นอุจจ์ จันทร์เป็นเกษตร์ และมีพฤหัสบดีอยู่ในราศีกรกฏอีกด้วย  เจ้าชะตาจะได้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเพชรพลอยต่างๆ ฯ

โศลกที่  ๓๔

                ถ้าอาทิตย์ได้ตำแหน่งมูละตรีโกณ หรืออุจจ์ เป็นตรีโกณกับลัคนาด้วย และถ้ามีอาทิตย์ ศุกร์ พุธ อยู่ในภพที่ ๓-๖ และ ๘ จากจันทร์ตามลำดับ  โดยที่อาทิตย์ ศุกร์และพุธ ต่างก็อยู่ในนวางค์ของตนเอง เจ้าชะตาจะได้เป็นราชาและเอาใจใส่ต่อประชาชนอย่างดีเสมือนนายโคบาลคอยเฝ้าฝูงวัวฉันนั้น ฯ

หมายเหตุ

               ข้อความในโศลกนี้ตอนหลังฟังขัดกับความจริงอยู่ตามหลักของดาราศาสตร์ เพราะถ้ากำหนดให้เอาอาทิตย์อยู่ภพที่ ๓ จากจันทร์แล้ว ศุกร์และพุธจะไปอยู่ในภพที่ ๖ และ ๘ จากจันทร์ตามนั้นไม่ได้ และกำหนดลัคนาไว้เป็นตรีโกณกับอาทิตย์ด้วย  พุธ ศุกร์จะอยู่ตามตำแหน่งอย่างว่าจากลัคนาก็ไม่ได้อีกเช่นกัน แต่ถ้าดวงนี้คิดเป็นโยคของดวงนวางค์ก็ใช้ได้อย่างไม่มีปัญหา หรือถ้าเป็นดวงราศี เปลี่ยนเป็นปูรณะจันทร์ก็พอเป็นไปได้

โศลกที่  ๓๕

                 ถ้าอาทิตย์ จันทร์ พุธ และศุกร์ร่วมกันอยู่ในภพที่ ๑๐ จากลัคนา อยู่ในราศีที่ไม่ได้ครองด้วยดาวที่เป็นศัตรู อยู่ในนวางค์ของดาวที่เป็นมิตรด้วย เจ้าชะตาถ้าเกิดในราชตระกูลจะค่อยๆยิ่งใหญ่ขึ้นจนได้เป็นราชาที่เข้มแข็ง แต่จะต้องใช้ความพากเพียรพยายามด้วยความเหนื่อยยากลำบากยิ่งกว่าจะสำเร็จผล เปรียบเหมือนช้างที่ต้องถูกฝึกหัดอย่างเต็มที่ก่อนที่จะนำมาใช้งาน

โศลกที่  ๓๖

                ในดวงชะตาอังคารมีความเข้มแข็งมาก เช่นเป็นอุจจ์ และอังคารนั้นได้รับแสงจากอาทิตย์ จันทร์และพฤหัสบดีด้วย ถึงแม้จะเกิดในตระกูลธรรมดาสามัญก็จะได้เป็นราชาที่สามารถจะครองโลกได้ ฯ

โศลกที่  ๓๗

                ในดวงชะตามีพุธกุมลัคนา พฤหัสบดีอยู่ในภพที่ ๗ จันทร์ที่มีแสงมากอยู่ในราศีกรกฏและเป็นภพที่ ๔ จากลัคนา ศุกร์อยู่ในภพที่ ๑๐ เจ้าชะตาจะได้เป็นราชาอย่างมีความสุขโดยปราศจากความเดือดร้อนใจทุกประการ ฯ

หมายเหตุ

               ตามโยคนี้แสดงว่าลัคนากุมพุธอยู่เมษ ศุกร์อยู่มังกร  เมื่อวางพุธและศุกร์ไว้ในราศีตามนี้ เท่ากับบังคับไว้ว่าอาทิตย์จะต้องอยู่ได้ในราศีมีนเท่านั้น เพราะเกี่ยวกับระยะเชิงมุมของพุธและศุกร์ ฉะนั้นจันทร์ที่อยู่กรกฏซึ่งเป็นตรีโกณกับอาทิตย์ย่อมมีแสงมากอยู่เอง เพราะเป็นข้างขึ้นเกิน ๘ ค่ำไปแล้ว

โศลกที่ ๓๘

                ถ้าเพ็ญจันทร์และมีกำลังเข้มแข็งอีกด้วย แม้เพียงดวงเดียวเท่านั้น จะสามารถบรรดาลให้เป็นผู้ชนะศัตรูและเป็นราชาได้ ฯ

หมายเหตุ

                ในทางโหราศาสตร์ถือว่าจันทร์เข้มแข็งที่สุดเมื่อเวลาเพ็ญ คือขึ้น ๑๕ ค่ำ เพราะมีแสงเต็มดวง ในโศลกนี้กล่าวว่าเพ็ญจันทร์ต้องเข้มแข็งอีกด้วย ในโศลกที่ ๒๗ ในบทที่ ๗ นี้ ข้าพเจ้าได้พูดถึงแล้วว่าเพ็ญจันทร์นั้นเมื่อใดบ้างที่เรียกว่าอ่อนแรงหรือไม่เข้มแข็ง ตำแหน่งจันทร์ที่เข้มแข็งที่สุดได้แก่ตำแหน่งปรมะอุจจ์ คือ ๓ องศาในราศีพฤษภ ในนวางค์ที่ ๒ ของนักษัตรกฤติกา เพราะฉะนั้นจันทร์เพ็ญต้องอยู่ในตำแหน่งนี้ ซึ่งตรงกับเพ็ญเดือน ๑๒ นับว่าเป็นเพ็ญที่เข้มแข็งที่สุดกว่าเพ็ญในเดือนอื่นๆทั้งสิ้น

โศลกที่ ๓๙

                พฤหัสบดีร่วมกับศุกร์อยู่ในภพที่ ๒ จากลัคนา เจ้าชะตาจะได้เป็นราชาและสามารถขจัดทำลายศัตรูโดยหมดสิ้น ฯ

โศลกที่ ๔๐

                 ในดวงชะตาถ้าเจ้าเรือนของภพที่ ๑ อยู่เป็นเกนทระกับลัคนา เจ้าเรือนของภพที่ ๑๐ อยู่ในภพที่ ๔ และเจ้าเรือนของภพที่ ๙ อยู่ในภพที่ ๑๑ เจ้าชะตาจะได้เป็นราชาและมีอายุยืนยาวด้วย ฯ

โศลกที่ ๔๑

                 ถ้าพุธอัสตะคือไม่มีแสงเพราะอยู่ใกล้ชิดกับอาทิตย์มาก และพุธนั้นได้ตำแหน่งมูลตรีโกณทั้งยังอยู่ในตำแหน่งสวะสถะด้วย เจ้าชะตาจะได้เป็นราชาและเป็นผู้รอบรู้คงแก่เรียนในศาสตร์ต่างๆ ถ้าดาวอื่นๆอยู่ในลักษณะเช่นนี้  จะไม่มีผลดีอย่างนี้เลย ฯ

หมายเหตุ

                 ในโศลกที่ ๒๖-๒๘ ของบทที่ ๑ ได้กำหนดองศามูละตรีโกณของดาวต่างๆไว้ โดยพุธมี

ตำแหน่งมูละตรีโกณในราศีกันย์ ตั้งแต่องศาที่ ๑๕ ถึงองศาที่ ๒๕ ในอาณาเขต ๑๐ องศาที่พุธเป็นมูละตรีโกณในราศีกันย์นี้ มีนวางค์เกษตร์ของพุธอยู่ ได้แก่นวางค์เมถุน  คือตั้งแต่ ๑๖ องศา ๔๐ ลิบดา  ถึง ๒๐ องศาในราศีกันย์  เพราะฉะนั้นอัสตะของดาวพุธตามโศลกนี้       พุธต้องอยู่ในนวางค์นี้นวางค์เดียวเท่านั้น  จึงจะได้ตำแหน่งสวะสถะ  คือเกษตร์ในนวางค์ของพุธ

โศลกที่ ๔๒

                ในดวงชะตาถ้าอาทิตย์และพุธร่วมกันในภพที่ ๔ เสาร์และจันทร์ร่วมกันในภพที่ ๑๐ และอังคารกุมลัคนา เจ้าชะตาจะได้เป็นราชาอย่างไม่มีปัญหาเลย ฯ

หมายเหตุ

                 โยคเกณฑ์ต่างๆเมื่อแปลตามโศลกโดยมากไม่ชัดเจนพอ เช่นโยคนี้เป็นต้น ที่จะได้เป็นราชาจริงอย่างว่า อังคารต้องกุมลัคนาในราศีมังกร  พุธร่วมอาทิตย์ในเมษ  และเสาร์ร่วมจันทร์ในตุลย์  ถ้าลัคนากุมอังคารในราศีอื่นๆ เช่น ในราศีกรกฏ เป็นต้น คงจะเป็นราชาได้ยากสักหน่อย นี่เป็นความเห็นของข้าพเจ้า

โศลกที่ ๔๓

                 ในดวงชะตาถ้าอาทิตย์กุมลัคนาในราศีสิงห์ และอาทิตย์นั้นไม่อยู่ในนวางค์ของศุกร์ด้วย มีพุธอยู่ในราศีกันย์  ท่านว่าเจ้าชะตาแม้เกิดในตระกูลต่ำและยากจนสักปานใดก็ตามจะได้เป็นใหญ่ ฯ

หมายเหตุ

                ในโศลกนี้ฟังดูอาจจะง่ายเกินไป แต่ตามโศลกได้รับรองแข็งแรงมากถึงกับบอกว่าถึงเป็นยาจกก็จะได้เป็นราชา ตามความเห็นของข้าพเจ้าเห็นว่าไม่ง่ายนักที่จะได้ตำแหน่งโยคตามโศลกนี้ เพราะประการแรกบังคับให้อาทิตย์อยู่ในราศีสิงห์กุมลัคนาด้วยและอาทิตย์ต้องไม่อยู่ใน นวางค์ของศุกร์ เฉพาะอย่างยิ่งนวางค์ตุลย์ เพราะเป็นนวางค์นิจของอาทิตย์ในราศีสิงห์นวางค์ที่ดีที่สุดของอาทิตย์ คือ นวางค์ที่ ๑ และที่ ๕ ได้แก่นวางค์เมษและสิงห์ตามลำดับ และลัคนาจะต้องร่วมอาทิตย์ในนวางค์เดียวกันด้วย จึงจะได้ตามโศลกนี้ แต่ถ้าอาทิตย์อยู่นวางค์ที่ ๑ ตำแหน่งพุธอยู่ในราศีกันย์ได้ยากมากเพราะระยะเชิงมุมของพุธเพียง ๒๘ องศาเท่านั้น ฉะนั้นอาทิตย์ต้องอยู่ในวรโคตมนวางค์ของราศีสิงห์คือประมาณ ๑๓ องศา ๒๐ ลิบดา ถึง ๑๖ องศา ๔๐ ลิบดา ในราศีสิงห์  เมื่ออาทิตย์อยู่องศาตามนี้โอกาสของพุธจะอยู่ในราศีกันย์ได้อย่างมาก