fbpx

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวท และได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 11 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAADZCAIAAACGtrryAAAgAElEQVR4nOxdr5ukOtP9/pWWkSVjIyMjschIJBaJjMS2jERikZFILBKJ5BMnKQL0zM7szLx397m3H27fNM329I/D4dSpSuX/9mX8b/v4Jv53N8ruMbhv8t2H72/yt/4VZW/sMv4Lbv/3jwPo79pE/GFJ0E8Njnuitx6mscRACBIPIgZuGtMju8ezj3g8CYkxBueHQgjBR8bB6dkM+o+E+Aff45/zi/DDh3ikIx7x6Af2PNI/SIcJfrlHdp/9w1/uf/mC/8H903DPoCkS+n97kOAbB+lJyiDFgAZeGeiChJAR1umhOAaUHZA/exxP14OPE+b8rnjA/+r+zg+mPz/MP3T+CX99e3nMW//wgxeX/+D+abjfcMmD00O6HXDdc/3n98POkEq4z5heZuiXYHGR8fprcDNP59eB036R8/1B7Q+ZP8yJn0RO5LcB3x6nMYnHI1Hy8TSPH/jw18H5KnEM8guCSJeO88s+/oP7p+HOyGbd+vI+3ej0kPI9F2UiMkYXhzI5UJ5wSQdVx4ePuIce8pEf/EjU/qATu/N+VjLHmSBZsdDpWT43RDofboLnOk6Iv6H8tDMNHq+BfgLx9QR4A+iXcya+9uM/dv883M+YTijl3QfNJ1i/gHiG9RzodAI9oHzFPSUuB3bpUCwklHj1FAmFf6VIZeeJOs6W41+dLgjieAPHkZRpqlzb/GrLv6bj+7qSw6vb/Qh699l3bv/B/dNwf6U9rqrk+A1uuM8OyzQ6Dw7Q5yDjgJWhdoaskEKoNJAn0GebPI4/DuZ/zsi+//PbmO7351OXr06/BuRbT7+P8reeug/yY/6D+6fh/uoLjb/rac+Z1BniOZefsHIl8hNz37n2QQrMnUCv0hbhK9PDtFPJg/7V5WqAY+TpFY5/eDk+uxRcrgavtxz65y/hJWrptucXEP/47T+4fxruGZrTL3f6lbJw8+XDiGaRUXVmKVJOmRnp5tRLBIA+6IRgeeDygK+iCF8e85HyBHElhCSKxI+H8jiRzux+0j/yFbJfPHVWNRd582uUv0XbL4XNW2rnP7h/Gu7pJ7pJlCvuL/TPAag4vEU6gH6WyEQndaEy6XxiaCkUkZQPJYWSQssEYjwVt4dSpBQpJTRAj4MVqfQPFf9D+TgIPjsrErsfRv4B98wX4tBWiockgbhZpkA5N+mzSPcUs/LDNHjlrL+08E/7f8p3V2pX6h9H4f/snd8AnuvTu5jhnXkYelM1J78lH0fEPyjX6GB3hf1SHISthEY8ChAbYRSpQhjAHQ8BeiV0HPCeA/rHOaOEpnR6kFCsag7p/3gdJLDdmSB+H7Orw8jm/eLB3+7NjbnhW7w0bTDOjcjHtxmRfyncf+udH0A/MJ/lnE6Snc7DQ69n9/LE7ieRAKwfwWVidJWEe0QkCFsJDUBHWKeHRdqpBRXCKKELYbQgI4wRBocdD/lkEFoKVQjDxC8y2cMxA97Py3ggjekWPScVd9U/d8V/YZA39Yx4dczL2xfgzlgBTf5FoOc3fNk+BvdDzaRvN/H3VbIn0XOWLidD4+LxKQ5S8wA0kisRDxLpRp6Wid1z1ALf9828GmOAE6NI41KYeJWIlH/8LTzMEc/En93ftxPE3wB6jvIXCP/sCfADcP8CX/4DQP/CK2RwFq9+mFcOTMZVh7tyNhPTmaCSTogwUhTvSSghtIqkfnAwwA2sF8KUwpRncJcJylpSjvIycX9+ZJGBXgldMt+nP8EDmb2rTFbd1M55O6Gc7kDPHZtrSPRBQL+Dfvoq3H+LIP9huH8N+ozp0+AEcX6cfj8SyVXMHJhjrPJINNfrdLC7hpxgMf2StkthalnWsmTc17Is07hMx5SSwNyFMKWk8kb5zPFlUjvYc1w6Ms0D0KsM7rnCOZ3SZwfz7OG8gP77QP84x+c7fwvuF6D8Xex+/yCfFDO3L/fMQelMONj9qAjI/MSTcM9djpOxCB4FyOjgV11mtM1bLctGlYA43/OZwCdAzuXleeOX0oJw8CXGNcJwqMBWj8zOSSlexLXYHqTOiI8lD0cpDrajAFMIjmIRvV69mnvAejg22PM4FxR8kzOTI+ZPRjy/wwvEP6Xdcz6/Dhn+eYQqLm5jbqJTkuMZtSs2GQ8XhaLZgp1ArXmD3XO4M5RxJvAePiA/BuP8NMjFfR4Hs5SSUXFFmj9Lmty9UY8HqnGIfZtD8DxICHqIFzYOiWvN2cmlOZeXvaqWiWOcH19g978C3y/hfn/4YZq/kvhVXhKr0iw3dCLyXKM/IkQ0CUUkWaDHuDBBKsaRQhdJUt9VCoDbqRqDHM33rczOjQviL6fHfX8e2kLi44RMY6NSCJtUzWnLrfq3QlghZPpOc0F/jV/PQdRxe0fl/y7cl/E14v9w6L/lyXz4bZ++5zONnwXMm1z+oDyeixqAhFIZdIDyIu0pM6ukOCM1h34O9xz32Br1YudbiH/rUnCVPapkoOcnAE7gpGr0WduwqXrKVSWU3z1KcQb9pyH+HXB/C+V/Mtzv7+3zb5vxfSL4SPhXauefE3HnI+bzIwIe0ABCK6GJJFOjSuhhxVJm6rx4xdmMdWxANiALiGNPr9vQ9KH3oel95Xrd8vH8Oo0qL6fTCeIqxsE49ziWNUn5sNQRybsUJyl/sepz6NMd9OcoVlxAf7/9Mn79MrvfH/6x21vS5bPsTvy987d5uhZnMkZdqF0IBWQnalcqynHD0iWqBYoei6EyJ/XipkM6VV/gzhsfM5bPfQ7rsuxz2OewTuMe+nXsg3OXI1+eSPmYzc1aluYs6xO7mzy2ppOSOZJl2famQ5/ZOIzbHPevsf8DYuYO8e/G+v/dbt8G98un+Mx2/TYp+/Zf8HruqR9KXUVjEdRueKdJQL9Yh2ynXPAHmPI9tlY34HJsven2ZdrXdd+2fZ33dd7nsE/jHvpt6tfeh977yuUvxeLn5QmQG0GcnFLs9qiyuNK8YjtVCJ3nXylT878oQLhW15AQV6PmlxNVf8uZeWk7fl/M+m3gfh/rv/ueI31cckkxTj0Ho0Qid11iohTmnZYH7jUjI3dayrN0uTP6XZdDrkCiYLB207at+77t+7Zt677OWxj3aQC1437t/dp70Hyuf+5hwP0iAHyXGdajn0MlixxOx6oUpQihk6DXmVlJsG4e2QysQ8ykkrJkR14sGrrPACRxKpn5LXb/pcX+x3o1b3kyn3y3mXo5NAwkO1suQshcnd9M6Ah3OOgc1akkCV46Ki9JPd+Ab97Gst9XAD3d1nmfRsb3OvbYtikO1t4/zaFtXkL/Hc2TYz1LzRrmdckDxTE64z4XNkz5zB103sRLo+Z9GfMdYuY3nv1DsP67wuZAOSt4IiJGvMpKu5jJZKZcEYkaBHMqE7uHu0cJ3/oKNcYi65YXcDfdOsz7lgF93/d1Xsd+8m7ybund0juw+z4N+zxiA+4hbC5/iB+2unl5HuI917JkMQNJBprPQvDct9FEUkSFo7OYldU8vsZraU0WLJ0EZX57C/f/gnr3jyD7wzFrJtNPQWr6VVSq1+VNs/8YU6RUMsQxZmQUrxTLS/Ax0Fm64H40z23d9jPU9zksvRtdM7omuIj4dYxY35ZpX8O+hn2ZQP854vnFc0nDb6Z8Q2vlZB9PZlUWDPpkSUkV+V4JnX1puTt5SsSeXQGWNJ+4/Qvg/qkT4wNwT4RyCVJlEusXf12xvw4yi3aeKpE2isaLOoztO9wZcDmy79tonnvUL0msL9M69gD66BrvmlDbybu19+vs92ncl3Fbpn2b9nXet2lfp30O+zTkNmV+Rl1OAAieSPn6uAqdyD4C3QDoJCPBQ9QlyjcZx6uM6V/Pisr8eCZ4nhXyHsH/B/fPbSLD+9VoFzL+YKxq0kMoVAhZlcCtkl3NEMmTnTm/gssvO09YN90QNcy+7+u+zvsy7aEPz8ZXpXd2dM3wrCPinVvGbp+GfQ7bMu3LGB2bbd7XGYhfx/4S9b6E+wvBo+v6XJ7A1654TaPSUMkoj/peRnV3fGlZITG3CTnaoR3OzGHRvKyfESIbPP7l0zt+B+5n9/day65ShHpKKGb6VRcqgjt61cnvYyUDsryr8xfUbrredL1uB9OFwm/rtq/rBk3S+9E1TVX6qgzOQcME50bXhGcDJROxHlE+7xsjft7mMTiXA/0+eOtsPFSNrvFJDR0cD74v04ChT9KQNIz1s0fJgT5dyP6zkuab4P6vQfyJ16851DyZwuweGSslGrWhstZ1mXjuKgD0C8q8wCtn9KkJMNpD0y/bOk3jOvZL77xrGmuaqvSuWXoHN2b0LT+McF/neDVYp31d9n0F6LdlWno3mmeulPLTDG/jcjZeEa/ro+xMlYbrIBLQcZ/x/Z3gOQ99KbM5Bay/TKZ+N9x/AFjfb73f3/bvpJlOnkyWQ1UsZqDaEZumkq/DlzDCMNxLYayq8mjvTuRIFV20BDAXqmHZ1oeSQlCYljD0/tkF57yzjTVWa1eXofdRrPd+fHbeNXAht6nf1ynGstu8rzM79Pu+7nNYez+WPV9DBtMN+UC3T+P4TbKDCbIHr8ePlsaAtVUV2J3hzsIG7M4xa+bSMM2/NQ3qiu+fdGb+ZXAnIU5Z7lMOlaldk1AkTTIfNckYq4HF+fp+Yfd7eHqRzjnFki6VNlBVIQyt66y1viqrQittikK6ph1dM3kHyl9731QlHkZ2B763OVL7QfYBCVcoJYY4j4fsBLjDnT8FQ7/VTasbdleBez4Nknw3JI08cbzMxOEp83qrL6C3cJ7v+l1I3acFfb7+5H8N9/ff84eNyKjUszg105RsRGpOrxxhGZW4mkcTQ19lLpTMSz/kBdx1yz+l0sYPg62t0qYotNVaKaklNVUJ1R7zSr33rhlds/Z+m/p9Dvu+7+uyr/O+Lvs27xugP4HdQ++Zzsfy2WciKhQeJwBj/RK/npIGOkaxhspWN1ZVuaRhJYPB2Ym/l5QloJ8q40XKtp4C1sctYP2tIoJ3UpLfx/TfWS1zh/j7B7wL94NOblOT8ppHIRSb6+w9o7IqBzqLmVqWJxa/CRgMWEJ0qqZUsaML07pOWUski0ITSaWk1KqxJji39n4ZOyZ4X5UR7su4r1OMTbd137Z957qace39MPXM6FPpB9M9jRvOwmYsn7m2AfQPazIpmTw/BT2DgVWVSXRQqJI5/gz30/S/bHZI3pM18fi5/wwDHa2Gv4akH6iZ2c9lM9+M9c/j+w73S4QKfLPLTqlMICZNoVAzJ+7K6NnYmSMKzGGdg551RafqdKkmZW3dOq0tUjeAu1KyKrSvyvBsmN2X3iG3uod+nxPcswh1X6YNJmbvw9AD36HwgDXuh4zyMWCsY8xv+GkcZAzb8Di9o5jRNcQMaN6qikU815PlhfJ0ljFnfyYv7njz9n1g+pbXyRB/GXznO/yC6DrY/TTHVGWhKmS6Jhm9FzZh2Iph2XrRMMzoT+P6JBWubmCCe61r/nmVtdZaMuaRsE5E1tqq0K5zrmm9s1w4gMHa+5hSBdah4+ewL+O+TGvvl9D7YXgaN5rnVPqp9AA9Ho7lE1sO9z47FbE5kymc9GGhZ9hyzeHO2iYjeASv+uzPvIxWTy7NdzszL8uA/1i4v/P+l0+crhnQrzVhsfhJxlQ52J3laZnGp+u7PjLziPCiDs6iwIvXnrP78dPqUlmrSDHci0KG3rvOFYVW2lhrj4AVVWJjvy/jvq/7uuzbts/jOvZh6P3wDKiRDENZH9SOe0gawJ3RD9CD2sfyyR/haRzGzrTYwPTxg+u61nXuRWIcY/rMqLlNhjrR/K2+4D2S/13tfpfv36rafzn+EsR/K0hluGfNM/JiAZ0m4B1pQsXCnUqOzBC95XKWyQ8EedHHTJlMn5mYiaXIZIzW9kHqISUpSURFoYtCkzHWWu9sqC3qCPbQc/Xv4cZgHPq1965pi0L7YQhDr7Udy34se7D7VPqx7IFpjEHwofA4M6OOB9mbjgn+EPQ67uGLWw73hHXNoGdZmHCfT/Oj2/YLKUPf3CPyBzyZb4b7co43Xo5/AffEKzE8jdfZiHgZQy6VJcxZw8BvZm5jBETnTp9cF4Z1n8WFJwdQt+nXJSK5LmNjDZEUJKRSVmuljavLqtCNNR7+Y++HZx2ezT4NEfHLuG/bNo/7Ou/TsE39Hnr/7JqqDENPuhzLfq76UA1j2U/lwHQ+ls+pHHJV05uOB+B1oJwHzOtRzKSrXHLfNTMFQ5+L49N25vWjpiDh+dI1kqPVx+/Vu7+D9U/i5iNY5z3fadFcIP5Zdj/17FWpWSlbMZrVJwM95pJ0jZ+2S5W0TIEMCPawcxa/oBwOIDYpdKrgkSSE1jJGbiS0llomuzTJG1+Vy9ihjiDUdhocSn8n73BWuLocXRPr4MPomjZUA1P7XPVTOTC7h2oYy2eohtEcUSx29onjsbGYYT2Db4PFOr4xpgkMknzXieNTwHpfIkpQNvMjXxvnaL/x5ZaoX7Dz/sntJb4/od3zUEleKmTyEii4EEdVTBaV4idnzuO0PMCRE/nTOKgFdgPxkK0SkiaV7iRrlASRbKqyscY721SlVOpBSinphwFVNFpLq/XSu30e9nVe5rFuXVHoaRqXedzCuM9hW2arKlB7/LvVMFc98zqAflE1Y9n3mZ7hT8RjIB4cD9BzXQ1vWluZJE0G+lub+ReTWV/Uvn9Nu//t20vp9XG401W756XteciFAZ8AOdzhV+C3Zx/mcGPOlna+XeyRXF2A1LFpSVzd7uoS+aald1sYR9fEJJSWS++iOTOHpXf7HLYQp2zvc9hDjzqFuYJ8H5Y6gOChcKDpGes8gPS6c3xO9nnAyhyff2+XJCtJcykMfuXPnNT7fwXAGbh/Nw18Mt2zNGrWSCPJGHEYkVwFyZ4jszsC0z6zrtnhhg2S4x4sG23BagD4QuFDNTyIgHgSwmo9usZXJSMeYxQDV4UmkkUhY7JpGnhGH1z55NssY/lkrOPPLXUAu9+jVX7bOG9Z0zPBO9P6yrGkYXXH8v0SszLic1Myb+6QYz1j98crnH9XqPo3br/F6wz3i3bP5t3obIrascGTyWseod3ZtWAlw4Epx4KJNXvwes6pid37qfRLHbRE/iuyu6/Kpio7bRCnYlbH0rvgHCLaxhqImS2M+zzCluFJq+vYr8OMawjrmbnqpybgITYonAz3PUOco1jkzvjyxSKelQyLeKuqPE5FKvqmZ07zm8Qxz+OF9f43sfs3d924wP2edfog3LnXwOHM8Nw8w54xpu0gn8p2O+7hP7IrlycgcwuSWTz3QCKdVwOPAbW56p1pHyRRpwntbrW2WpepcgZyJfReS9Ja+sotY7evK3TLOvb7PO7LgvEWxrnqwdlLHabST00I1bDUgZUM6xwGPdR8cmn6XKRBw/Smy6138HpO7SzZ8QVyqMrWe9aDjbKwVbzRM/W08Op3tET9PEF+EOv7D+WYXr7bz/jup2qZ05xrLVKdUySnzKKBEcmhKpxHEDyze87xuYAJ1RAlO8tlwzLDJ43Rk5LiAVtSVIVuVCkVQdiMqe7Xaq0lQd4svdvmgdtvbNPhvq9jP1c9/vpSR6BjY4LHw2jOlM+56hn9uZqPYka3uJTlceod8WB3/upA7XSodg6TsmXBLwsa50YkMJ713/jW6R3fivv/HdY/g/h8YkfeLEmkKcb5nDSuCbvUC7CSAa8PKSODce5FRtykzOWd3UfDhkmvtGF2rwoNjW61Ro4pzm+ypig0JvWNz24d+yX0yxSrxw4R34ZkwvipnXBGhabPCX5qAp9+Sdv0bL3jTWZSPkL/iFNTDdlduzPohTwVSGYVeNdprNGPfVvGfE3M/G5W8jfg/uOF75/ZzuYXl7nrXKlftDtL9iOTqs89M9iwy4ppOfLLfUkwaAb6fipjBDlXva9c6D2RJKIGVe+kqkKj5L3Tpii0qSxurevWsW+q0g/D+OxQOADEL72bmwFiBuy+1GFuhpzd53ZamglxBcg+nQDPBPQD+ox7YB33kOy5AX/heENllDER9Pfln/I52j+q3X8gmXrB+k8J9y/CnRKXHLP1JGZyGGGEPECfl4JAxuRV4LkTx0DnKkgWA8jPc+TKuoWBnqNtbobx2ZEQUimEqtAt0Xy0FsUFQhpdmE7HENY/G8yECtxuqT8EErP4XPVTOwH32Ikxgxv7wfQAPQbwmnzlxrLPy2Za3cSvJSGeHUmtbYS7zDsU5NOaLl1U8yaSP8Tu9/HPiJk/C+7i6PSbOTPqmK+UT+ZI0OdyKPA6UzsecsUs15mAGuHMxGRqFd3uPO+DUBXUDgh61wghiKR3ja9KRcpXJawYpQ0Zg4kpRIQp2+sw+8oVhQblhzBsYVzHfm4nvGak9iTWgXKME9ajksGzOdxZwOB8eOm48zcDRzLPsxaqFIfpzt2p3vLdGe/vVYl9De4/Jml+HOu/+z4jlxxppjgpW2aOO8iehQ0MGZhuLNyBcqsqDkydadmAz6K93HE/gIVqArZrlmYC2kJt4b6D3WHREBEZYypbt250TVVoeDUcoa7TrLQhJf2zW6dxn8PaTWD3PDadmrC0AWdCjntGP/4JAx24d6blz5LDnXVdPo2VE9Lnspnr5D3KJnmIY57HtRXHrfHGN7L7t4L+3v73m1XN99S7M9lwnHp0ycqTTcfEpVT4Ci6HkmEZAy7kvNIlqwoThiNIrtkCzkI1LG3wVSmVEoKqQmstiWQpSRDVbaV1LI10rUXKCZM8tqnfp9E/OyJprQ1Dvy/T2k1RtLRTcmD6KNmhZ9opipxmiGdCHaNbDlJDNQyZEQkXkqc4sYJnxNe6xvUQYuY8ke+8NvcF8byajaCjD7BgxB91M98Xqn6BMu9A/zZY/wDc8a1mk7IV2oNxA8SEfqOysgJmMg5Vn8Y1quwzcGeBXT+V/lILmec4ObEKAuYg0jUt8k0PkiSFVIqISApT2aYqm6pUSqJsRmrlOhd6HwsHptHW1jVtGPp9XZb2JFqA5iic+GETOPE0NXE/y5s85dSbDvnU3HRnuHPYyrOZ8iKCLKV6qla65FN/Ldu/Wbv/yWVhv/wIn4F7lq8+2hCIUz71lFvlKjGWMdyCnTNNF+cR6vxC7YARUAiuhe0Ndp/bae2mqQm1rl3Thmkpa0dCYGaTslZpI5VS1urC1G2ltKlbF4Z+msZ9Gpd5tNb64bn2fl3muRniyzbDWPZzO8VBM0xNmJqAvxXj4xSnspjBO2ReZ/cdtgz7M860XPXOwj033bkvNlZvjcuYZTKGi36z1u/i3vz6a2mmlzW0/zh8/1dwP0er0YuEXkdPZ3T6zJueYu49z2DKpzLlcSqrdp4KnRt5U+nZ/UCac24GVBaAjNduguZep9kPQ906a63ShqRQ2lhrHkSY49dUpdbAvfPPbgl96L3Sxj87FADjBYH43IRhXl/bGbjPCgoi9HMjEij3VcQ9UA49w6UEDHcErMzrKgWpqT7sOlf1XgX5M777T05l+t9h/fdnM4kM69znWmdz9k7zPEyWWMWvyzTP7M7FM0dq6ZSefHKxACeVIGBCNVxB2fTrvtetC2ECtWPOhyASRMpa17R16+rWta4LQx+GfgxhfHbW2tD7Q6i009JM8WWz8BTRKtgdoGcBM7dTLmNgmOKjIXmc14fl5kxO7Ucy9VpEkC/WyZ7Ma4i/hfuvrd6x/JQLie0HG2/8vnaP3ycdXX959mr04HlZDmZ3dFDK00yxB4s+9AzPVWU9A8QMmZrnpCYTbVQ1iYx95fww7NuutHHeS6XwXkWqH1PaQKP7Z+efXZiWMYQQptD78dm5psV1Y2kD7td2BrL5NIhPNRMkDSCOsy5ecA4j8onyd3worvJnUmfVzj30oGRuMuY2seMIUhO2k4ahXMAcCufrq3e8fPh9oP9ZL/J3L0r5NZQJPp/qAWqXxyrSOgas3NX63FOJu1OgeTRYkGt9ecu89lj6Cz19JJjKvnWdHwas2aG0qduKSDLiiaQQwlQWidWydus0T9OIGdzjswPBE1Fo0vnTThBIjPj1Oa/PeWkSu3cTszvo/8zu0XxkggfcOWBl7Z6zO9vtmel+yS69VDU/xO5vYT1H/DdZNH8m3M8l78SlkSieyZqHAffHEgaxy0py4tiahHxnys/ndrCUZ33M6XpQO1N+aHpgfVv3fd/r1q3TjBZLmL1KUgghSEmtI+LXZZnmEIa+bt3ae9dawF0IERHfxnhgfc6QMcD6IWae89pNHJ7G068ZOK8EMQNnhrV77sxcJnnk7C6PGdn3ol92aRjbvygf+DLcf3j7Qbh/oQLi7Lsf5kxWunSsSyGPfqiatXteHcUChgPWfHpHfw5Vx2OG6NmiaQbEpsdaTNvuhyH0vm4deF0q9ZAy4sIYW9u6dX4YxhBa1/lnN3knlbLWpk8XEQ+sHzT/nHFVOeD+nIF11jl5PjU0sUby7kVeFPylgoD9RzqK8N5rrnRcct9l+r8A7t+P+N8tdt+v66rmwZPMOf5SGIzcU5F1c7/M8+BolW27Pu+6cWibjN2BxWHelnnb9nXCWgb7Os3zsqzrjibAgkgpqbSBEQm4a22tta5zYwj+2YXe1yRQSnCghMhXDn+CGT1mVduYh+JQNTT9Ge5RteeVM6Ea7nO0c9M9r4g8z+e4sDu9AvoJ2QfEz/j/98H9ju9PTe84vsCr9Z7WlFT5AASfNZbQ3EOvPPeLbFI1PNvVt9zTQfBzM6zDvG7rvq6xZ/Uy7/sewuQ655/dtu3W2k4bIlJKFoXWhYntgoUgLWNNQQj+2ZWSShk9ytS7QgjxcK2NCyI0PQCNZOrcDEz5bEdmcWqfv2GuluHBpSXBZYZHqoVUWbt3dUstyZRMfWG931bvOOZ5/KHTO/YfEjNv2TKfMCLjtV5Eis9i1sT0WVl2bLRUZGuPYWH1MkG/O6/hiGAub7mIWpqjF0AE+rJvpyXHpmkcQ3BNW9aurN2+7WFafFWWwgH8ybIAACAASURBVGAitlTqKCIB31uLlvA1CVQQEFGWmhGuta61ri6bqnSthbzhmBUDTjxFam9inOorl+rDesgYFjO5fM/bRGaOO1e6n7H+SBW/p+WFxVEzk4oIGOb8iR8/Bfc/tkrsItnvkuYj0zu4iuC4l7kpeV5fJVsdmxSW1cWGnhw5u3MNWZ+6irKgZ5qMQE+LEOwbFgde930LIeaVtLZa2zD0+767pg21VSm3erowKam1xaWgk4R+Yxc94FrrXeOd9c6C6V1rg3OhitodwmZqp1hZkMQMSzIId1+5VjdcAAyU51XvsUlJ6iKWezKpQWTuw1zTTDfNclcxXxEzL3M0310X+c1wf8nob32o9+DOPgA3d5dngj/aAoPppVBYSBGLqfOSTFh5r9WNEjovgs+bb2E8ls91mNdlPi0fGbE+r8u8LfM6jWXttLaQ5sradVlCmHzlOm2UEFKdAPAgScYgTiVprLWmspkeEEKI4VkPz9q75gB907rWemeDc+B45vtojDY96JyTqaHp4cnkoSosqVY3ebnvUThwxKlHM1S+lt4aEIjsR3nvRt+QVf34U7+F+G/uHPbZU+IV3BOZcDOjcxVNCqryXp5cLpbNddIsZmDGAwpM6jye2mlel2z96w2N2Ldt3ZZ5ncM6jesc1mWJ1F4YMkZIU7fVuiwg+E6SVNF6P/jbxCKCunW2tncDe/Qt1us7gx6DZnjWofdLG0LT+8qt0wiFA7gjhwpzBmJ9LPuc1DFWOjqPSczkBe5H/80jh33tLfMiVH0H9f/impnf2hgqbNgdX/0hZvKlhZLvjlWCMckjW3DUmbZQRxPgvPlWaPoxhG1fc0bf12Vfl22Z93XZlmmdh3Uap2nclgkt3oF1YfSDVBj6MC0geHgvSsmD7YhsW8GRtPZK7YJo9K13lhHPGz8cXeOfDeC+hH7ft3WaId+Z4Kd2QkoVkoZLICHftbbcF5JO7a0zF5LYaBcM9xzlvyT1r8H9LfT/CzZxlopZhuMwas4LHBwrqsqjJj5uhspWN1ihiZUMo+QV0KdlHpd5XOewbes6jUvosYUwjM9OWQusC6GI6CElskggeKs15rDGd/8QRaHL2vln17ru+FQPIYSw1qSlWG2Odd58Aj1a8/mqXJdx37d93SBgmN0xvogZwJ0n6SlhHqnZRtIw57WzH7lYP+JUODGpguDoukFx0Y4vLlbDEP8x1f4nbwe8L1/9MYGVaT6V0CglAXqKy9cUsTJeIVqFdq913agSWF+n+Qz0aVmmZepD8OPQLaFfpxFYnwY3ejcNDottkJJCGlSD4V2he3Wjyk5STaKTVBS6bp0WROIBQ6ZuK+d93bp8YsQF3OjewdQ++pZFjrUG61r6qtzmcdvWfd0gacbyCe6HmGELkjk+L5VBt80HKQQ8qd1sVub+EFn1r7j5MC9a/nL170N8cRnhe2Ly74L775aInWTMIdzZgD+lWnOOFxHxsYSGS+Eh4lEhPJZ95i7u+74xhQPZ47MbvVuncRw6rJM6POvRu3HoQu91YR5SilQhA0y4zvnhCT1TkwDT1yQUKdKlLozWtm6d61z6V6SUZP4+pEuS8pN3+Ovh2QzPGqbN+OzW3u9z2Nd537fQ9BAwFyPyUhEZZcypn4zKurnzEuQyg/hVzNyzS2+pnC+v3vH3UvtvV0SelAxHqznQ89rguOoq0dFYDwvqSqFiqlUYqHln2n1fj6h02/Z9X0Ifhn4a3Pjs/LPxzo7ehaEH1mPs+GxwGrSupgMZx/9a1zVVWZMohQHWaxLQOUI8tDW2tmXtkIe6WJAHuwPuvp28mwY3eRfFTFWOz24Zu8nHPk3bPIYQc6g5yo/O7mnT2uZBKoQ7t7e+9R24hKoXUfnr23ez+z8O4k+97c+fpSeUJ45Pi04KbuaW2ZFsTSo2ZwpVylTdatLaHq1ulnmMen2d13lclzH0PpL6AW7rn93oHXvh3tnx2YGMXWtjdfvJpSBtZN06X5W+KoH1ThvXOUSuRCSMRp4V16X4h5yNJ5hrRt9iC89mHLqld0A/5rxiJrh3dg89+mXvywKCB+JZyTjTlrVrdaO1Ze1+qZCJgX5+tTxMGG4sc8L4W+PLw+9YzuDvYvevnZz4Akmxo8e2jOArLB1FYwx6KYSS6kg5QdOrtH5TKUwY+mXql6nf931bpoRyF03AZ/QBXdNiHPM+ddm6wx13rS0KfbvKkxACUzoOag9T3VY5bkjFygIAF/56HqdO3gHu0+DGoQvPxtUllkLQWhaFRqPtZez2OWzbui2Ta9o7x+OeU0us2pP9cpmWejEc5cWTeQfo99s3LTT5F20XuH/ydL1/03T8dwSIRwbqVjgJmqdUEA+4u6YNYdi2bVu3MPSjd2xvR62SbG/XWv/s8vQ+H4OT4UiOHv1B47huK9e0NQk/DP7ZUUwhHEu7kBBFofnFXWvRIxtvAOwO3E8DLjgWHbRHLE5flYKEltRYs4d+27dtmVm450ZkqxvSJc/W43VQRDK1YLyk2pj0XV+KZE6f8ah9OOZ5nBpvfMWZeQn3Pxz93xFsHEinXNUkCX88y4lVceL4Yyp3DMIg38dnt8xj6P2+rxnWmWIjmr1rmqpEdAj77zggSZ0m9t44AwKYIImqgTEEa614XAAhhBB4TVw38tdndvfO5nDHKjfoPjk869jqRYrGmnUa930PvT/YvTnmp0K1ozgsqfac4w8HhoTMi2Qo4v5kO17nMcWPdSwlDK/mB6Z3/OOw/hT633r4NtwzOr/i/XQaHDKGjpJJrgqOv27MrYYwQL2s2xp5uuWM/QH90TXWmvHZneHOUifSPPRMLt55IJWal6VuK3Hen1wPAtYba+qmBOjxt6L56Fvv7OjbZexG37rWWq2ttWje1FiT66fJu31fIeKRdYJwxySmvP6RLchbhzCVSZo7v7y4vW/OfEfjjb9ue4vmPwb3F4A/hHv+c9MpYI0lwTI5a4ndhXFNu87BP7sQhiX0QDlvOXN711SFZqYvCp1n9b1rwtAfBH9ejw73Ze3C0BNJsN1pkToS1hrX2sYaIN5ag/XJ8FcAd1xeAHckrXAdSPnaB4koJhprtmXa922Zx7w+DJKGPZlMzMRm1vnEXyb1+L1eBuekUvych5L5if7uP7P91CSmC6N/8kXOvHFlUD4BEsHn41NxPKsdRco/u2lwmWS3jHjvmvHZZcUqNoO4hc7OspsNlD0aPuYnYTz/SK6g9vOCLvyuYzxgjU1bXJEvI3igH3AvClkV2rvGV66xRmvJr0hEVuttmVCLDzFT1o67D+RdIM+8LjMX8hSnMpWcH94+yNu3PzdU/RG4X3D/eein75ROGL8B6wT0HO5HW8m4B8W6aMDLlkvCunVNOzxr/wSOD4jDiJRa5b47CB4KBx1mzr8/hTD5Z/cWOKy1rGQY60WhbSJ4wB3oB9yVklHKe4crT24QNtbsy4QEAlcQAO5KmyPBdCxBQ+leXYB+OivP7/0lxN/C/Xevq/onb++j/JPTO45f4PT10+lHyXYkbz4ZNUnN+2e3rws8x8NebKN2B9Z9KlzxrtFGNlU5eudaK5XiK0AIwzh03jXQ3HVbNVX5UJKjOiyE/ZBSnK7+cSyVikZ+wnpR6KKQRSGLRPCAO9C/jN3wrLWWwbm195N3iFalViQEplB510S4rzPP5OB5eo/TcjQqC+IZ9Nf5Spn0okuDjXx1mjdnM30zu//h0L9bkJf7j8E9Y46rXKfLXjrvoJyuCKn+8dkty8RYj/yaEJ8Ld1RrSaVcXUI3S0UR7kO3zGNTlTG+bK13jWtaW1tM/1HWhjBZax+ZYXcgg2IalZUMeL0opDayKHQVVZOdvIOgH4dueNZVoeNKfb33zjbWaElYtdjV5dr7bdv2fV1Cz1iHZEch5IOUPEog1cmQeWHFUAZlVvDibkHyR3tkLs3jG5yZvyjHdHHZl5u2+TDcI1lf8Z1pmZu4Z7smdcrG9UGiJB0FAox1QPZwXaLX3iCxKjUhWEQ1b1OV/tlgDh5yTNiUko01MNpJmmVbbW2zeainU9bWNp5sddlUZWJ3qY3UJq64DZ9xHDqcDNPgcPz47KKYqUqrtVQktWqqcu094tR9Dt411tpClahuF2m11Kzc9zQVNQn3g0juFHP/FB+5fZMR+Ydj/YLp37IgGe65PM0hn6kYyp8//xi5YU+uaZcQI9TW1Uztto7VAbwfWR7vbIS4s0UhScmmKsehW5cF0WpTldZapSTMwaLQravHEPwwRCNDnN0MIZQ2fFIlDaObqiwKqbTROsLdWuOdDcGD+Mehg2kTnAvPZnRNU5Vosa21HF2zBRQDz0vo8bm4owbus7LHGKc+DlLPskvnlu10kygvPJlXh2Hwhcl7b0H/D9zu7zYn+88g/kD0CcoH5HNkZ6bki2elUv7ZhN6P3kGgM7XXTcm+O7boirRWKsKz6JTkWruEPoWq1lqDjgPWGkDfWjuGkM/qyG4ENwb2JcepCE+rQltrtZFSKyh4iBmInGlwWBYhpnurEiufaS2bqlzHfl9XTEBZ+pg1O2zH8wJjedVAvjEp3HyYM+FkX/Evb99dEfmtuP+eHpFvnZnvnAPvwj0H8VmrnPezvSdO5wT/cq2rR+9C8DBVcuF+RKspckVNomstSQGFLRU9pMCVYRy6dRrjlcEaVLBYG1trHEnWU45dCKK65bKcGCqwMyO1kgrNaaQu4vkzelcUWusId2st1qzEOlBaS6j5fVn2fd3XeZv6ZewQQzfV0UBGiqPykU5wZ/n+muAvtP0rar92vv5zxczPNg9754BfwV3ksj2D752/71Ft2kmCyLsm9H4cOs6J3rU7P4SYca1F4rMo9IOkVASLJoQBEyysBTyV0qYo9LJMtraHj8E/PQkhZOu6aXDLPMLz4b9orYEiQscO/+xQiuOHJ8cMEDNWa3C81VoqVRQ6OLdOY5phOC1jhw2Bh9ImWw1YZnUypzKBR3JjSIj8jV8j7Gx/HrAy9DOof73xxt+l3b/plGDg0gXQN6DfDjsV2ejCeNeE4EPvR99CoF+i1QQ+izARpTJwY5SSggQpCUoOwQPrWkuEmOgA3Lo6zXnLTzkhiFrXLfO4Lss0jVxQWbcVLh1FoZU2SkmpSBsZgq/bKmqSQktF3llcQ5BpwrnhWhsj1HXZtxnCfRm7aXDT4GAW8cTTc79B1jAXBjm97V8KmLeO5NsPiJm/wqj53S2H9ktb5iRxRH74Scy0rvaumaYROGBqj8K9Ll1r4Z3D+IMzw3DHayLllOxwW6T1mEjJ1nWuc6/BQVTWbpnHdRrXecT1IRdOiHHx4qSkVOTq0nWuKLQfnlWhpYrrtmJT2hSFtFp716xjH+G+zvu+b9taFHoaHAh+eNYkjVRKPDh7SjfVfny1L0F/R/MHhTv9Zn/3vy5U/Va4v5Ar1+QS3c6E83FEgPg0jdFxb9o8wcSwO+DuLOAOEsVL1U2JCoJEyRLxq9a2dbW4eEQMdpIozllCf+mlcZx11ujCaC1RPyNItK5W2uAhkqnjs4OYKRLuxwj3EfP3MCUr1FYqGocOBZV1W6VZvCxmLlg/fYcXPH8E6O8c830Nur4VVT+48t7X3moO9Dumbz8L5WcCH5+8v2YcOkzJuyeYMhlt4pSlDO64hoDaXV0i8QlVLZVqXZ3NVRWXyNl1DpIdOiqvN/bPbnx2MNeRwX3ElT8EPHipFMoe8eZdawF0kD3YfZ+GbTt6KKxjj54f0+Awt5WN9luL08ul8vzO3739vDPzM3D/2ZX3vqyyLtg5/Shnaj//BieuqpsSdA5bZnjWrmldHf3HC7VjA9xjVrW1QlBKqVoAXWoV05mdw1qT2d8l9CYgkmXtJu/muV/ThcU/m2UesXQHLJRo0VhjrRE8yZuE1OohJfTShOnhrgHQ4cGPEe7jvh3svq9Lpw2Jh3cWE7qttQnfMg9J8/Uhfzlv462qgbM5c53h8c/z5f90++Vb/Ygzw4B/IVaO5y+knj9gzYBp16NHp5eaZ1ScsW6bA+6xZkZAuNclqD3OndPSdc5aS7q01mIxjxCmeZnWZV6XeVmmfZ02NNlDB7J8MAc0sQlhCL1HZeXxGUmQkiQFiYcWNA1uXcYl9HgP8CKRXdrmcV+nfIJ5J0kJIZVKE0Qanq90AregbAzI0rnCRzDEbzvzE+Pq0ohoR/174P5OMP2ZIFu85uyrZMlp/7yTpFJcuugHBw0NVcMKPlftSbvHrCpyQEJQY6OSRlmLtcYPw75uW0L2Os3LPG7LhDZMADSwvi3zts0xoFyWfZ1jZ7Jl2dd1X5Zt29ZlwZIeR5tsKR5SakFa0DqN+Ffjs8OMb1+V4dmg8cY29XnzkE6bUhJJgS4Go291YVKd3Hs6hC7/f8N7+YiNg9ufW+/+/XD/yMPf8N1fGS98GOUDIQQJay2zu7UGbZJCGEbfonLmBPcEejSTAdyxBA0gjnTSGEJsRzP1y9Sv04h7rPi+LdM6h32Z1mXe57At875OaKTKZL+vy7ZhgPG6bes6B9e0sYqdBBFpI0tJWtA2D/u67Nu2TH2oYwUbFM6+TpN3J7hL6mSMrQH3pirTdN6XoH0H+l865l8G97co/MNlwELk4D67BzdevzMNoYXLs0GlLrKVE3N8VgPcZFiHETkluEutpFZaS12Y0HtcHELvh2eNgq2193hBWI3rHNZ53JZpW6Z9mQ6CX+Z9xSBZh+uybrEH5bbM0CrcOlibuOp8KWkJ/b7NkOaomRlds/QOYmbtfdbxb2O4S63QoMa75mUAdAfu+97LW/h+a/8fDfdvNmTegfKHy4BzZN9Qnuvc6wFxQATjD96LtZaUrAo9POsQfOydlHnwzPEw11EVQySlIq0l+D6f2jc+u5CwfiB+Sm0llyneL/O+BubydVt4FZB9R2PhcQn98Kwbax7J5IGUr0loQaNr9gjobQn95F14Nmvv8Q+X0O/rlqT7CrijZyXmufpnkxqwfej2QfS/A3Q89efC/fv7u+e4/x52TwC/uOqvDsAAM4ag3VtXN1WptCEli0LCuAjBXzg+1penadHAnDbREeeWAdHZdE2qjEdfsTY23JvGdYoEn7N7VPD7tm/bui37MqGD9hJ61JwVheZgsanKhxAQM52kje2XdV56t/Z+Gtwe+ihpDmdmRm9KVD/rwqDfGEKCvG9AikEfdx/mOiXllQPz7gyPb3Rm/ha4v0PwHy6IOJji6rpfCOh1LTxS8VAd/tkhb4/CQ0yLHn174vg0SxqNxFAtQ+IRJ0QnxI+uCc6Nx8TWxh9NBJrRNQflT/0S+jEEJLlA/FuMYqeYap3G0HtIDqUNu4NwhEpJSohS0jL1aOsHc33t/Tr2e+hH16DlBp5ZlxFwRxPWh5Lj0C1jh1dLQL8MrqVdVzuSd96qaN5YrEagFfC/Ce7L2ybMZ+BOl/9O/P0C50cIS6fJR+uyzMsSwoBkDUSLq0vu2sUEj8mp0O5akiCRU/vomnUO0zRCuIdng2YEKG4h8YB3nharodZ1ylohlLJWWau0sda2rg7BI9uaevTFCvj4cZSsm5KEUCqaM502Sc/s2zLt0E6991W5zmHft33f9n1dpwj3mgSMKWstErqnqP52u+/8uPh56+C/AO7fg/iX1P4W3N9GPH+TFwvyFm+dZA5GRaFd046+DUO/LvO27dsyQZ9gNgaSNS51q2uyDkfLPHKaiYgwmw7HRz1jgdpOavWAjXL0mKdsE0II8SBBRNIg8US6xCak4fGDFLI/uGFaiSChlESJek1i36aDxcd+D/0ydp02a/TdV1SJcVdKEuIhpVRqHLppcEqbnMQvjH5x3F/ollzwvDwy9hPh7kp/g5j5HrjnsL6Xtr/v25zhfs8lvcPxOcuD2qc5rMs4Dh0wyoVWnEBlQ91lzevWOSAwVUqSFMjb458TSSFjn2shdOs6PzxtbbEyzckp0iVbSiQkacgJGZe5kwaIx0bS5BSplMRUDyHi8jGlpFDbY/m/adymfvKO28vs27wvE+DeSfJVSeLxkPKhJKZxxeKfN24fpPyPPyv+Cnb/NmrPIf4S7vfxK7jflMzhxrzg+KMqTIYBVVmxlwv4OKYqpYDZIhVJRTw9FDlL19pUTGalUoIi3ItCPgQBmqRLZa3U6uZnCyFQ765xzInmcdLihKHUx+te+5PgrguD3vHIrXaSWM/sc9hDH55Np826xpl7+xxG3wLuobaPBwkiqRQZs4R+mccHfTDT9Np+ecux+fuMyG+D+zuuy4cNmRzubzH66avPuB+3rK1AXAIgFldlLbtQxEskgX6S0YGBoOe5qkKQ1jL/uw+VerqnizylIhlBsbEXa5WoUuK/xXVfki7rtmpd3bra1tbWlkxMpmLSEBJbeHv4hyQeWBwBJsy2rYhTO232NaDefZvH0TVWa8Adfxeruoah35bBD4MQgosFLqHqS4Pl0iHs/YeHTnr82+B+2fNWqPoruF+t9AvU055c80gjuZzLWgvFUmRYZ9UOOq+bsih0pF1FsCl5eoe4shf/SRJEDyWp0EJLQo/hePYpkkZZC1hLaxjNhHISoU1lbVuZyprKamuEkdkBQgjCRFhtJMtlKPJ9DSzfQ219Ve5r2LZ1X6YtjKNreNUQIhIPAXb3z26b+n3b6rbKimcyjyZ3XRjK2WH3/Sf5nsM9Df5cuO8/Wh15EeifZ3cevDJkDqDjvzhnOVPq3J2LZTrmfaY50fEeFb8kBRAfH57/AtI3JIXQkrR8SAmB9FCHcC9r9yAiXdatA6Cp0Oc8jyZjbFvZtrK11dY81HEBwQ1F8DgP8UQpqTsU/LbNo6/KUNttmfZ12pdxmXpflVgnh9lda/tQEv7Mvs37ur5qgPdavbwz/sjtj4b7/2j7TInb8T2fYE6n8SvoY+nq2KtISzS3QGyKlnRIFaF5xsH0LVuKCspHJ8LGDeAWJHKU4wzLfmWtrIV2Z7gD0NmlXwlpbFu5ztm20taI2PDxsD5glRaFBsEL8SDx6CQF59ax3/dtXyfAfV8DlMw69rxeSKjtA7rIGKmULkwIA9qMYVXXs5659dXARGxx7xz2pj+TT1b909NMf+Ymjrj0APT9Pr8GJIYX6EFXFRoWB9DfVKV/dsirc/u70PsjYYR+1s/Ou8Zao40kys4wKYSRggRxnzkZY1+RPCHSpSCCcG9dDaxra4TRfIwQJITUhfHD4DpnKiu0vJAnZpYgwOCn4M+E2u7rsu3r6JpQ23Ud92Xapn7tfWMNL/qHjggQM0qb0PtYKrwup570F7L4JKO/c8B/cP803M9c/ubgrOpJkFBKoroLirxuXT59LqVamyX06zwsy4SFsTH3Yl3meVnQXuY0gYQEaSm1AqOTFI9sIaN4HCxFaZS1zntbW2tN3ZRkjKAjA0lCPZREDybbVvEsymEkBUqRU8yKP/GAnlnHft+2JfS+Kvdl3LEOpnedNhyqphciLHdct9W+zvB2wtB/RJu878+IX73Ef3D/NNwZR69F/LlMMrsUEMQGhnVbjc9uDGGd5mWZQhhSvdexIhIWyYBhh56pIQxH9Xm8douHIipU1NOUJDu/iQcJaYgILmQYetdanzx7pY64UwgphHad88Nga5tx/xE1SiNH3/pnB1UDAaJFJPhtmfd9Dc9mHXtQ++RdzDFFI/IhHg+s1q20Udpsy7wtseIgzZu61cyIq7D5SKnMy9ke/8H903A/Y5rO8D+Jg5zhtZYUlzWQrmn3fVtTopSj1ZhaSrUu6A12rOeYljDIFvpL/zeStBSCWNLk7yaux6tL0iVmY3Q6CozTmvFCCiJT2XEa67aiTLHwDTMGQ/B4q0gCREfSuaV3+7btc1jHfh37pXfh2VitGe4RyiSstWQMGbPOgeHuOncI9/PtJWf/htr5l8H9yxOvzhg+9VHKOJ6yI65iHzUz6E8EUxL98aY5LKFHGTDmQGADx3PnI12Y87WFBKbVFSrFrNnvfayhoAB3JLk6bbCdm+kRAtZpDq3rJCaqXgBEIrYhGLBgTqwhY4Lf17DvK1opoQt2J6mU5Ooy1JYbmOnCQL77Z8dw37b1ZYbrAt930PxLMfQf3D8N90Od5N/zu9RO6RhdmMYaTLdDCc26LCgQ4FWqeZZGFDPziPms8N2L3EDkk0gKKjRpKYhEasJFQpAxEO6U2D3UsZLeV6VGf2o2NIRAS94w9OM0msqSimva5D43ydhWAPU/w7NWShJRTWLyLtR239c99EvvAPeaRCkJjs0juSsPKSHfbW33deLUrNLmIV7aLy/EzFntvD7ykqL6c+H+D3Td+Nj0jqsD88qluQKeSCqltAE968JYa1FQjsKYMPQQ8fnMjGOKxrZs27bOAQR/ZTKA2xhsghIpk4hlMEKwmPGusbVlL1KaM7tLI4T2w9MPT/9sSMnr38InVhLdgFNzAWetRU1BqO0+Dfs6ozYz1NZqXUrqtInsHl+EbFuRNLow2zKnRNXeuvrFX/ykG/M3iZnvBPf7gP6ttmfp62S+vnzDtwJJEgTrTUnuQJQ32vXDsK/rtm3bMi2pgSjW6UWvOUSr6xw2+B6u4U4Yp/dgtLRGpvTQ8XSs9CIUEZS1M5UF4qU1yUFPTKlLIY21dl4mU1nitZZyHhVCkNBaemcxYxDSpSp0ZkqGtfcwJcHuOBOUYPYViIZJmmUet2WIPZiG/pH+HL+r0xt4Wf+YXvbC8dhzOPm/2fD6792+Ubu/WozpdALktqSSRSFJS1PFVgJowR6GPgS/TiOmQs/LNE0j+pvyAjWY8LGEfl3GdVtDGNI6ko8kWYQQImZVC03GZKwshYiLTgLKaMRXNyVSpwx3IANVBlrbrne2RsFZhnKGmhQPKYpCjr7FXI1l7ELvS0lIJ03e7fMIdufZT8G5DK+E5sKY7bHPQ+pJM+OQX03XuD576/0rTmmmtPvfBPfv6F95ZtSbSM+wno+lUg8pdWGQHCUlrbXwFpd5DMGjG2PEJRE6FKDjHKg5VgAAIABJREFUUlrQ1I1DhxmlofcHykWyYkgIItQREMmHRK2BFBLzMyTg3rqubkqtrX82trbZaveCxFH7biqrC6OUlEY+5E3SpMoF9HtCC0jcs8W+TwPYneE+eUc5cpXELBPXtPsypHmAy1ti5K3I9VO3fwfc7wXuy6sa98/0mYlW+ukHuHXS44dKoh+0teahSGqF9nR1W2HtLnG1JAj/Cj3g44w+3y5Tj9wTNzw6/goUvBSkJCmZlt1DLbsQFMWM65wujH82poqthjMwHHC3tS0KjfPzdPLye1QxlVs3JVIEy9gh0mDbESvYRLhrE5zDyRxfgWTrOkFkrYltPPZ9W8b7FKe38P0b1s2/A+4X0L98mJ8D78KdQXZC502y5987mmQUhURKtXW1f3ZSqzvKL2cREWE5GjYlMdXfP5uT2YlDpSAZrXTCpQIoFwQoC2mc9+B172zdVsfcPKHQBRvZKIXpfEPPl5EXIJNCEKGyAAoeBL+EHoEpjJqq0Jj6NLpGZS/ykNJ17kFKarUvw75OEe5vw/VTAevLnf8+uL8zRfUDOudA2BmX4oz1XNgQESkuFiep1a09LwkS1trQe04AxRQjCakVjEjmeESxmXAnQYxvgVbrIr4CpfkcEe7ImGI+eN2U1qaidmkECbB7WbvWdcu2Ou/RPvtNDFH0JbGOTVy8IPTT5D3WsalKV5eY/QRhw68glbK1hXzf5hHmzDoPv/RYPmLCvLX/XwP3tyYxXSY6fYjdL4I9E9GvbJlIvSRRq1gU+vyTEAmBTizIt0MMIDuDA1znMPM6BI/2L6N3EguY8gslMYNB3ZRSqYhyQVirg3Tphyc6OuGe0roe8CtzuId59MMT2j0PBE/zJ+iEePSQYY4fXROeDeCu8Bm1eYhjhRlSUllLJNe536Z+Xacl9AmZ71jsr+sFXry9Y2pIfPivhPtl51sP34B7DvSLfKTs0fEUEXiXsmdyrEPdMtZz0NcIM41c54D+1AnurS6O1o0RdvjNpSAp0HsAKH88SAjpvCddtq4LYZi8w2zApirRLRQXgbJ2ylrcr8tiKmstSiNvEywYcIRLEHGb4mXssCTTNDjUGqBzQU3CV+XRTEYILA71kBKLfOz7voxdAucZ0+kUeNmBIzvyQDadF6vB8I+G+7d58G/NWvq89Z6D+azUrxyfPRUJ/rjPnsQcZyC+USU2PMREOOQs/fCMbfF8y2XxuaJgkY221+lUUmXthBAPUs77snZl7cLQT94toQcc8Y/K2j0E4YAI93UPYUD5JL2QM+njplNO66NVzjbFhjbL2GFZG9Yz+QkDuBNRPEn21Tv7uL34/eFHxi9vfy7cf2Ty3vf57i+V+ktbJtPWx7N4CrAuJflnt479Oo3r2E/eBecaVdYklt512hBJ/+zGVEgDEo3pVcr+FkXk4QyBqwkxk8MdC2kA9K61B7vTAXfS5bKtyzzWTVyoNb35q6jgh3Dic8RvU480GRO8r8os0/QQRKgVq5sS+kcX5nGRIjlzP26U/3atQfLdTy/1L4D7W9B/64BfdxF7VdfOUD97MhkWMVf6eFpL0oJc025h3NGqdx7RUnQLI7KSqDSsCv2QsnU1Ek+8YjAmHB3mDEMSc/koapjHGe5h6CGKsFgkrjll7R4ky9o57/0wlLWb5mleFiHIWhPd99Onut7w97WRRSExl3wZu3X2wHFjDdz3TptDnJCQSpW1U0oikSyPWeO/oG16+6l3bv8muF88mfe3t+H+6ot+sXhqflIcW8LFCeuhX6Z+D/0+BzTvjbgPo69KQARNvFxd+mcsI6ubMtYLJFLP/yIawgihnPcPoR6kAOLWdaayri6nwTXWkJIPwXCnGKROS1m7MC3TNPpno7TRheHJTe+hMOn4WB/hkrBJp1aZus0c/5bIPztBhMY7Ipc6r/7EO+Cm2/399hfA/ZsR/7VXOL5b/rmyL5uuz+YHEE+6g1XjXbP2fpt6NFjc5nFb5thHdxq3MK5zH5yDS6NsrIZPqylZW1sSp/nX598ZnotqXSekEUR+GJz3zvu6dckExDn5EGnudus6sDu20bcosIlVx/FjvWjWdRpLID62yhme9TL16xwRH+HOASlJU1lBNDzrU0XDzWZ534q56Ktr440UtP7L4P7lTVzC0QvoT2LmFejTw/HZhWeDXuxx+a55wLz9dVt3wH062F0aKbVCP3gUUZrK4g891H3dsQQZUmXtyBiomjAtfhjq1llrtc2K3YmUtSxmcJiysXDSPxuhMen70ooDzgwRSa7HJGN0aliA1cvQQ2FbxnWOM7a0pMzkISIiE9f3ywF6rdW5ujEvamneatEhRBTyfwqM3oH7n4P1/cVc1VNa9C3QH14OCRICTQfCswnOTd4hqvNVqbUMYdjngBLIJfRSUU2iqcqHjEsjRZ+x0LatVGpCllHvCfAog3lQzJiWtQPH122lC3MUPCL5mkJVUDvaFoxDJ4hISTKGJGZ5CyGEsrZ1nfNt1zs/DMPUT3NYl2Xdlm3dlm31w4CV5lHc71obDcrQu6Y9Fc9IWbdOmzfcn3eF+y+fvdz+ICT9LXC/yXRxwf1FPl6OV0r6qkSjgcjucz95J0gQ0b6vHLaissVaK40kJR9KPqREuoqU1Nag75ey9hRHHnGgeFAsc38IkWHdcW/hTOwbsDtHq6RL5702UmiJqR6oGyNjWtcNU9/1bpyGZdvWdVq3JczjNI/THOZlmuZxmPq6rbQ16DXCXerX2S+hb119EDmRf3YPJfmakX2vL+aefmZy6knJiD85zfTHwh0/xEsj8mLanA5LO12NpQcsmrKvY79MvdaShHCd2+dxX5dtmTAPAxP86rYylUWpurI29gAzWhgprbFt1bpaWnM5xYDiHO6Acuu6Ths0KktOEZGQQgjkmNiLjKReqIeSdeuE0Qx0PwzLtq7rOA7dQfDTGOZxnIZh6v3guEmTbSvU52AJwXUeltBba/ntmsqSTOUM59s7oerL8ftGzR+EpJeI/1/M8/gU3OkN9XI8vK2rGqEe9wPomD6HhUg5c+5ds83DPgdg3T+7EDzmaDvf+sH5waGNY+vqrnfOe+BeWgOav/7kRLGjL8WZTfBesHAI1g45rj5CcLdrlE8+pATWW9fZ2o7TOEy98+00h2kOQPk4DYD4OA0hDCEM89zDX8Lkw9E7PzjXOedbXvB+nYdpcFyxQyTTYqu/RvZHnn1r5x8N9x/cfrfwPfsuLyunXk3pK/2ncjIsrcGrbqxj710sbywKOQ3OdQ7TPro+ogQS2fm2dTXuMajbyg9P21bAJTo85ldwQr17VgNc1k5aowsjjYyLD0uRVmoXD1Lc8PpBynWOtCRjXOfmdfHD0/l2XpdxGvzwBIuP0zAv07at+zrNyzRNnlegH4fODw4LMUzejd5xy1XvYgtvXgzHttWlCuCd/NGLDNQvXRrxL5zNdEH85/8V4/isUk6gfxWwijTfQgDuaCcG27GxRgjxIAkfMAQfggcj+uHZ9Q5Yx5ZjnceQN0A8GXMmSeIz7ZFKskTK8nLfm3SOkhD6ISW8SzSBqlu3bOu6LeB1Pzjn/TQHMPo0Y0WDbd+2dZ2maZznfhy6unXIBLvWtq72z2b07eganLoxjTr13OT129n95e0/uH8a7heB/spwv+0VQiqFPrdoBymVslp7Z9exxwKOrnOucyEM67asyxKGHj0IQhimaQSzMrvzPWRx1O5GQ8pLax6kjuUM0vtFtS0pTpGyjSqza1XWcJ1E67pxGqY5ON+G4J1vx4nj0TCvy75vW1xkb9v3ddvmunUhDNPkcYHqemet5fMT7xwLLqCS2VpL4oHpUR+B7Dvg/qWC/w/un4Y7g/gm4s9WzeWJVByGltZaS6WNr8pl7B5EtrZ+eC7bGlc02vdt2/Y1rPM4TR6rabNqb10N6NSIBdsKoCdjhJbaGttWVGg4Ngg3dWGEIG2kqazFpSDrJCzEtdoRb1pZC9HSunqcBte5snbzuizbOk7DsvHalHGe6bbNWHx4nIYQ/Dh0/tnxu7XWlrWrmxJk74dn3ZTL1I/PTip6CKELkysTkasX8ZHeGy+sG+z5pgLgLycp/wi4f7YTgTjx+2vxQrfn0hidCLDIDJr9KmtD77dl3PeV17Lbwrgv4xJ6aAP/bMYhg05b1bA7ErsD9NGrqS043lRWGIk2qA8ppSJppNASU1qlkUisijMdcmjthyf8xHEabVsJoyHWsc3LtN9u67aEMPjBjUPnh+e6LTgT1mXxw4CVBpW1dVuB5pFzxRwAJM7euv1SsXxE0nwZ7n8d4j9ZJHOHewaPfDbT5e58PpwvBMiuE1FRSCzHN7oGkn3b1nUZ57lfeuefTd2UwLF3VhhtrclRfhmA1KlQIHh0klHWUqFsbZW16EJzQ8drxQzJwXopvo3hOUw97kMYtjve97VuHUwkW9vRu21b933dt3lfp3UOrnNg99bVOGadh9bVSkltDa9r8JYs+aX5+L6e+VZ2/8Ohfy8R+/yLMGTPgL7rmbMdk/aks0RWWJyDpK2ttbbTBqUp2hoqdFHouikjdguDZTMw6Q61YpxjqtuqbspD1dRWGImcK9q04wUhciTQn1acFJAER00+19kK0hKRsbbGD09tzUNKCHE0Xep6N0z9uk77NvPy2eu2mMpiZjdHF9Pg1nnYlmHfpn2d93W2dRRm3jV+eA7Pegl9UehYxXmpI3jjYZ5gim/6zalMeP6LRQS/S5B/xPZyctPH4H6RMS9U+xu78j1I8QC70pqq0MA6cvvWGkzRF0ZKI7U1trautXVbIbefa+Kc3eu2okKBzpng0W5JaEmFklrFMoRsRsj5FBUkBFJX2pq6ddIaaSQZ43zrvAfiAf1tm8ehm+awbSvyTcf7scY/G2h0hODL1COchSrDhqYjyzJhNfpj6cm3vZePE/z99jW4vxz/FdvnV2ViuOMrPdns12oZuh12WqrpwD+RMNEqUSqua1cUMi7ARBIdOwCdEKZ5mbBi8LbMwBZHrixsdGbR2LaiQsFop0KTkqgnQwWOoMMevaCkTtLI+fYBo7Ct4IeyK9q6Dk2gRu9C8P7ZxLUya9u6mnSJNe/XaV63ddu2fd+3ZQ7B13ip1iIgcZ1blsm7RhqZlvE43V7C9y1Mv6/gfwvudy7/u+D+BVUjTkRNF9LOVXt+2PFMXsilpNQqmifYSGJ9jtRKgCQ8ytb64bmvy36sYrpP08iCISd4Gwleg+C1NeB7KpQwkozJIf4SJaQkXsRUlgpFWhJR8hA7PwwcGfvBoX9OMn8k+iy0rh6HLgz9PPf7vh5Lr85TCH70rusdOiFP0zhOI+Z2oHXmteD9A1D+n/juX4v5/gisfx7xJyTntsvpW39h3CQ2Z/UuHgnuIjWRJCWlIlJSGqm0kUZCu9dN6Ychg3q8heDzrBO7NFRoYaIjCbsGqBVGCy2lJqFlXn/PbzvWkRfa1pYK5bwnGVd9cr6tW1dnIYGpsMC8UdZaBAkkSRqILpQ5jNOwbzO/4W2Z5rn3gwvBK2uxVAkmkSzzWBQyN2fe0Se/5Psf8N1/WMz8SLXMW8j+jBF5xkeO70tZwR3z2Zmio4ZB/wxB6COptZFoKAmpDZvFD891mW9o38dpuBO88y38Ryo0aDguw6TTcnxx3lNWER4le4zwWO63rsbB2hpmdDxFhYZGQtfLWOBeGPj6dVNC4q/bkr/tdRlD8K5z49ClEoN2mHosC46C4fhd/aJq4L1+G5colptF0pemd/ylcH/nNPhgn5mLt3gB982cSbuuSib2/UJZr0T8mkidpNSxyZ6tbQh+XRbEeXsGn3VZ8iQrw935FvWSAChmaTDcBQnYHEKI5NKIPH0DJYPlV4WQQgibXhlAp0IJo6NzrxXKb1AejMWQhdEQ7ts5FTXNI/xWRKujb51vMY5rxhsdSeNW0Htpd3pJSPH4VQvVRzp9vgj335ru+c9sv3xLn5yrShd2T8C+nQuXsyL9L2bySYjYAIwnK2HyBxaXtNb8f3tf6+e6ynb9t0QikVgkEhlbiayMrYxExlYiI2ORSGQsEonMKxYQkrazO7NnzjPnvU9/3d1pmrZpZnGxWNeXGq/WLynFbUvOLdsW42orgMxyCKeBomKWO+0FkUJec/CwGnLYcMe6cxWNc6IVGcYrkUwbgzFJaIY7VwpYh/sWZAzfgkBlpiTqTsqrwvCrXrPqhLLLBJ8rQjjN/YboILtMRt+EkrX51PkCns769cYHb/w83J8C4reB+/Gcv+mjWuQeUfxwqQ9m/fhaHRN7mTGC0u/oAINOHpAgp1mvwW8pbdGH1a7rbJZ7hVEbS1NdQma5Q3lkhYQUAZ7XDKadCTTWnZKuYwxSvRqv+QwprTSGYAFQ1CTES3KlULQMiUtcyOF2MfebW2aM0mZw3gF0u0zyioYIt2G8mmUx95ubDWaJ7mCkX/EWshvvV6079pLX3Vfh/sN4+uX3BtkfVh84TgLHV2vZmUzZgamah2rRXfWe+zl6b9fg3TJfBo2AguDmiqC4ukYZzEFjiAoG+8cerCxpz3MEAX9ZRQPTAiJwcplKmX200HYQZEYo6RhjgnOVuTsKFtBeiF7erjkwZpp1jiPYtrSlkMnM4r11zrjZ6Emb+817Cw1eKTmM+umJnW702QF/lGj+g/un4V4Q217iF9J7s3Q9QIoRuFRhO9H3XfQS4TSmgfswXsNqw2qRUo1UiejX1NhLGPiWz+TMj54TKaoYj3YdHd8XrCildCowzZSkgulJE5m5lihRlrtRxydwRqSovXeEZIxTpSRDY5JBgVaFEloTo8dv8d76RZtF14D+NXg9quDmE9wfQfyOBv/B059vePT/1508GOzDhX1Ytj5KNJRkEaaU0csvCcm4kHrMTVVRa2AYr84tCAbeF6OTrupeDMG5peUziL4yywLuIZSEVpMNvGBdcamqQTW/IK8LAWs9aSJyMVSuVI1EwHTU8VK2STKE4lCsqpUq4ozSw2UYr86ZEDz4TAg+Be+cCX7GatV7oyc9zdqvdrhdkNE3jNeug8E4Cywfx0I+LTaWf1X5nF8N95/t0/RVuJ/4+qPq8oyyHw7gRXPMPiZCCCWc5zIVIAZcSD1ciiNmMcsdUqO5T3aZYtjFbIShw5Ra54ayWlWDQvsacJvSGL5EQaL0EqW77oHT7EVW3AvhqYE3NVY+e2cppTJLlqLPj2ooXRIoQcG9at3TFnM6IuIl7xN+C2R4iDNKycugCd3Z9kNV1IeNh5Gw/5zmjX+tzPzw/Z9D+Re8qsVUk8PDM9wfSU1ZoVJKGbQXkGDshIcSbLjvhTWj9csw6ugtIDvqgTLJlbLObTFt25ZSWvwM0x5SXGPI0VfLHXIk7TnCd0XRy3N3PkbadIq8hKUEQQejHmp1gzJOBBVsRzz4WAN3KqVSkkhxu14I4fiN2pg6LIdRy6uCac9SzHKfZoRP3vWkEQmMOIJXhOSVDvPm7ffC/QfB/UpWerMCMCFHlnIQ2p/hnlag53cxQihFkDc8TWDyCAvjKgvYox5iWNV4dW6pIiPqHKER3wnuKaU1+MpqzLLAvYqYdYXaMgglKNX2UJeUSnQM7gilRAr05asDoPqVOs7QZKp2qgHcwWeEkrlFwqB6dBe8XtZ1TsFv25a2zXvrVxdX571xywxLj8Cyadbmfourxao3zzkvpfcnrIY0Fv2DChy/msx8M8pfbX/GXUAas37A+9GoP66u6L47+zW5kAiKzPV1oXArqUd17cVNyWnW2xZT8IgGy4tOoZxbYvTblnADd9dmjFssMryBAx9ae64CsDtEOeoXUCZRdkbUigCCgbjn2h6EEFLgjqatYs/96xgD3BHL2ZIZVAdBQ7V1nSHL2GXCuEVSX0kB0ZiIAHelZJ9Do+npAr56+uZLuH033H8t9E9hYY873zv5HboPGwegPzCc/GK7xKWkVGmEFMmYzL3s+l5MQjpnrLfgtdoYPWk15ChCOFljCCklHDDN2q8eG3DgL36WVwVrPc0aYiJAiYJ4awx+9WZphL9eECmstxXulBDYbyIYIswILWEISAss01F9ZCWwvu8FVNEtbSkls9zhagXKgfj98X4Dd1dIHn+G4D8ynD/i/pfC/bFl9t+uWT84yc/Evu+X8kzKDwT9OZU/FLymxwYHeVspqYeLuV5uSnpvrXM5pUgp0Utzn+DMj9l9E0FmtBmxTlWDMssCxEOOJFIIJbEGgHbOSoCX99YsunU8Ib/bLPdDc9Ze5KgbKagsbYqhoxbrDqy329VXZZcpbRtmHiSFmOWO7ULcNaavYKfb9YIKqYS8UzDso/1PF7h/HUQQPsd93wT6t4yZ53B/Gv37qYhI2vw7mevWrjzSm3psTq2gdG9iU5awMnf6VUqi6qJ1DgQAjdsRLL5taYthSyltGyocWb9Yb+VVWY9Kv6M2o1st7QXtBYLJYN1rZtPiZ6Vku2CVV0V7ARWyBjggyxumPeszlHWMgcygTV+169XeYyQg5TylFFIyi178jAJjFeXYCbjbZVJQSynrKG8uJPny9un2Hcl7X80M+kfvLTV/HKWfzlVt4HzW2g/oPxj4aviLUS9NB3LLDSY4uDuCw+B93FJyq0XfGMSIO7dsMW5bQkgw4L6GYJa7vKo1+FqJya8euUiYIjJNlwi3FEJJWOh6rjD8iBneWRYCCiTDyMlVDBAY3ItMZpSsKg2YTJ1DplmnLcG6F7jf6/zTwh11xUQv85r4GNzzDqD/Qe7+C8PCPj7h8ILQ/wnuB43lfJ33l44NeBvDD6CXgkZQSODdRELT7XoBdMJqrXNbjG42KMYL4h5W20bVOreY5R5DmGYNilJzjqxfAMSa98SUZIJTzjpGGKcdI1TKWsA6J7kOexJ3Y90L1nuRHatlqVqFSBwAe18pzTTrLLrnhG4DA1+ZDJ4iNFIpmbtpd528qscImcdA3wfR/aPyqN9UieDfhfjHk3xbnCEnK06O1v3M5U/C/B4WltsQwN6zvGxlkt2ul5JXKkY9LH7e4hZTqHjNLtUYaugVUoRCSsguRQkk8Bk4m1BdbNSDdQ7O0eonysiuZy2FnjRKkeGMYcJBZlgx4dWrCnDnzECZNZ9M3zEMlMxL1S0iPgzgrvpjtffajNaMNyVrR8G6Qf5ktt9kMt8B949h9Evu78Qqf8K6k+Ma9ADu1urjhaOidnSgQOUglFDCkZY6KK4UExyG1jmTtrTFBL9MrjS2zDGFGnrlV+fcklKCL8k6V0No4L5BjO6oB786LEaRS0U505Pu9qYGhPbCLAvqDOezL/JLfuxFFm0ogVdVNDJlK8NXPmOWe9q2tGXuDq9qs069O7fk1fb9NtwuqAD1Crgn3vi+RvlNcP88Yt6/f3MQwYm3fGmsHkB9FF7OnP6wVn3G4OshhccLySBN9D2jvcg0fdu8t3aZ9C3ncAAiJeFjW4N3bonbBkcSmHFpNHBf/AyMjnrwq4fGUhK02agnyoqAQUl2wQ5KXgvci/xCBNuV+yJHwvCzQt9bEl83sFRNWyo1ajLKK5lBkSZokfpW+sWiavGHVU4/1mqe8plvsu4/APdvru/ejsm/5+5nQ9KIiWcLRA/D48iF2mUrIVRIlqtrECJ6ifjHLQbnA1dKTzqHzSwa6XwxxZTi4me3zGlLyCeqxB0W1HoLuGszriGInOSRgwjMcm/WFJT2wq8eOd3Y2TFGZCYzOe8bhpyy1quKQIO6SIV1x0LWLLrCHQXGHpWZGLMrzdxvfS/IsURCc5XPGx9sP719a8vSXw73p+f5ebg/kVkeIP5g4I/d3I/TQib0lHacKaU6zighiB4Jq40pbltc13mada0qisDaGFbnlmnWkCwhqw+HChnGw2fUC7Pc1+BzFl9Jkx31VM+/Y4wp6VdvliUzCkoopcjyRp0Z61z2OhWv6qNdPwk12owpxZS2xc/em2rjG+tuodsgnU8c+jK85C1fA/3vJTPfCfd3huX71v1I0490/ImBPy9fX5EcQvueUZmFSETSWr9sKaUU3TJjEZlDYiaNbhnQYfzqsuXuBaRuxMzgJcDdLTMsN9K0wUaa4PKOcsaURB33zM7x44p115MOKdZiq/tStaHvQkkhVOU8LEf+hLQlv7qWw1QtEkwMgT3IWuzIkYq89iudnv6x/943+Sk/g5jPwv1vEf/I0Z/u+aR1f2rIP7Txp6ngSTwZrLuAVtgLNajFzwiMWYMHfBEAgzVofepX61YLuMOHqs0YwwowYT/abKhSKJhQSgUb9bSPPMHkVaGLGOM8Q6lRZrQZt23Li1HOCGGo31RD3sGa6lIVJzPqYQ0+bdsafKs87nBfbdoiEprM/VYDeMiDnX7ThP+MdX+kBL8T7h+j/9UYeA33DyF+QnTzWLogHT7g8CG045kedJyhqpH1S9pSShH5eyhsVFp6mJrVAUqTc+eUtM5Nsw4pQpKHr3TxM6LhiRRd8RNVMgO4q0GFFK1ziCBocziIFIA7MkVyJDBnu2mHFinlzt2lFHmJ7NKWYooth6m+MHB3hC5rMwpZfG/vAf0DtvN9cH8lXf8A3H9besez63sG8dHAU0JKcPkh1u9YtoASxnnVNIhkalDWLymltEW0D0D53MzLG+uOuF8ADtI7kkTRB0ENOTTA+mXUE5GMilw9bxj1PuMLNuohpOhXj+VEydNj1Ve1Bp9LEkiJXNUW4rsAX9DPlBzG6+LnmEINm6lkpshHGh0qMXr3Ku+foS6v6s/gg+rGL0LSvwXuDY53yLagf27gc1AMOzxvj6OkGkUqGO2FvCrYxZRiDKtbbSXuCPGtT2MKKOmIOK01+GnWMayILBjGK5xWZrmPekCiBtBcuTslhAimJw03LeoT5BWt4MjoG8arXy1cs4A7pqNWdjz3Ey5wR/+mAvd7a93NojEY8Fuqd+kdi/7xYY+3X4SkfwvcH7FaJ1963n4C6/btddGLDfjPWcPdC9xTTMEt8+5bNaM2plr6kCIa7vLzAAAbs0lEQVRMOEzsGjwEkJCy4oEwYEA/kxlCiGDDqEu0YEc5s96i7wBB5kdJTgWOUfEGWbA5coazat1rfNjJ64RUcbfaNYQ24re17mvwcYuQnmpzMkKed+zACy8jBX48vSN8brX3KcT/KqxvH3fNfpBc6vau5ZysffsPqR6qMONegMwgZQmyRsU6bGTdhsJYObRffa5ZFwJoD5FMXlWGvmCw7vAc7UOWM7/6mII2Jp8g3+EOcuW9XUPI1p1nMtMymYr1in7AHR2d2tDf9o6m2xiN6vVS9enOf4S7hwcVMvziIIL2nF/9hPeGa4PQJ9huKfyD/NJC/UlKK3zy4DMoEaMGtQaftpS2iHUqsFu7s1cN3rlFXlUlzdZbDAaYeT1pLGHxllwDjDLK0B+mhbvzqxv1kGlXse6YN0CuQoqiJjfJPSbstGDFNsgMgtXcak8SZPWFoXwIGA7cTH8E9Ctwf4z+71BmPgOX/3u4v8L3ez+hXsxXXKW50C/iamg7JRyLvEjBlKTiAu6uBuVXn7YYUwBqcwWlCQlvufEq6hS0lrU22IAyo80IWq/NiPYeJcaLIPYwe905g9yZm7OKvXxSLSm8Br/GkIsuCVY5eqtFVrjXKsQ5+8QvJ6xX+l7viHIrV+vlIpUQ0gZIftSK7NuCCD6IIP+d96eK+9PtD+HeAPRM059zmQb3hbc8o/4Nd4cQqcbrGnxMIYY1R8IUNWaaa9jJHbJMDsHNZAa04Q7xsVp3ZHiUijG0wj2fRIF7Ft0lOE+OjamaDwQioLlOR+1qteXulczUtsMV36dghzoAduveNgM81uF43H8YD2U4tEDHs7+27j8WH/YjcG9x/6VJqcXyU0C3pHzfT5s3lCSms2lH216EnXBe4B5C8H51bpkrd0dlJfiS3Gxiyub2ZN3NspjlntFZyEzmPKW4UhtkywQPKbplznUKpKgGHuCG5tOuVkFm2FF6F5igZKbySFcF1pHJoc1YhciTdc/Vul+QmdPtcf8f2c7f6e4noP+Ym+mfGABvw/1ReHlB4h+u/k5mmkNb0MvMBKp1j2EF/0Z/6gr3KkFOs15jqLIM7qA3bpkXP68haDOiRoA2Y60Hlkv2iUu1lEzwuEW0MCCEHEp0FFivwSMiLU9BjezIjlokKqe21r3CfSqVNlq4V26jBtWRLrvlngjw5Ik+c1RjfqAk6ivi/n2I/ym4t5PS5218i9wXFv0A5dMxsOm7+H56qbBhJjh07pRSSBHmEGEzurSfrsXx/OqQpVH5NKw70rpTiiikgeDEXLSas44RStlecoMQ2ouYgp50jtCUjPYcidiAPlMyhrD4uZYq2D1KR+9S3YZ1R32EmqiqmwZPp20UCNkJSrUMbYHBB1Py8c729k3W/YeDCL4Z7o9G/fMxMycqctTRT/pAY/NpK8ucZ4ZqL4lkqGaKNA7nwzRrlBioXTSG8YrVqnOmqt1QMPWUxWzEmk+zFgXu4O4ol9dx2iozopchRXMvMZKClSNJztzrRUwRomFjxVlN6nsUZ0SBO0ZmJTNP77WC8SvYfizRvBIovxXun0fM+3D/tqobj3D/Kn0nLXxb0DcG/mj5H3RJyvaRUgstEUIoYZxXPZsIpga1xhBDsKUCB4Rz1bRhAkp2rHMGb79Z7giWTGkbSoFIcHemJK0Ko5SVCcB4j3oq8Gclk6PLVTd6Ab9VSBEr48q+ci0+lH5vyAysOyaiurw+4Rsb9V7h3uC4EhXSEpVD2bBmYfqkuyr5G2XmAwnyr0H//fj++PxPG2/A/WTIz8LLblueuFcpgmda3b35kGrdO84QnxhTWIOPYbXeostFbRdcrSZiBODmRAx6Lo/qrZ50QpZTyaMD7akd/7J7FfDu5RqDnnQ+K5FDZQgl1X4D7jGsNbCnzkWQ89sx8Aj3p1g/4V6N144RQshl0K+Wnl9jMuTrjSafgv4zuHkH9z8I97+y7jvmzxLCE5Q3rxDIMiznp5ajdsMPuAuGpgOIbVyDX4NHcNhQsT4o4B74ABw7xiiliPQyyx2L1G3b0GUJXtVSqV3g6whrlBklc0A8TkawmsmRS4j1AkG8fvVD+6WlLDApzf1O1n1fWzfgbh8r0DF6uxqP+SdYfxb3X2pW84ibxzHwm+H+9Le8DfejrHLC7Bn6By4D9pLvJ+teDL8UNbYWiZ6471gv3cUq4kHHqZSg4x1n6HiKQVJTtmHdq1cVMQtEivLtneilXx1XKg9EWSoG5xNjNTwBlZtyBY69hgfrOGWCdzyHjmW4NxNRi/ixaZFZH/ESyYXN6KtS7k/DIZ8fQBpt/iu6+1O4/5gW+c9x9/cs/QnjDVbPpOWI5LOB3580AwhUhArWMQbqDAequaP/+rS3Cy5YV4NCpaTqEuo4GzLcA2q8DEe4l3jG/HV1gAolnfNUynw6WHr2oqalEincaiEprjGIXuYeHpRiA6edTb5gqNcnr2e4v6IxurRjIPKFYX9jPfoxpfkkhp5C4WfIzDffn0L5y9b9hOazInnYPkCfZlgfDmyWqtW6E8FEjz5kIaRYF3l5qQo+MygkW4DuE5JtNjw78MWmbUOZbMAdLieKvktHSVScyEwR0XddMiv6GoKPGlS3d51vOx0wtLcHH6tNKq1z8Ko+RXnLbWhf55yPQPyOFPN3cH+KoVdPf//9S3A/2PUDh/lj/l6ZBfYkj0MEWW0Y3zFCOSOSIdETdSla7aLyGaGOoKSk4wh+vLvVmvsUtwi4MyWdWwD3mqtKcqPsjhDKlLTOcaVIRwglsM20F6QkFjLBayxXTFEbg4mojhycNnAPS1/hjhFY4f5o5iFBwrrv+Xt/SN14CPd9PIA04sw3x7v/u7D+VbgfCPoTZO+D4LAaRcCjuLSllA56JKVYqmY9seTvIb5Xm3HU06gHhEO2pj1XHeOsjhlUmynF9FY96QJ3M+oBzqPavWN3CfRi1ENtnkNLHSWMIphtFDabZh2jR02y3agzhpXDvvYQnBUyg/oIcDM9mvYn0vvhUj7Z/vilV7ffFU3+y7G+PY+ZORv1s2pMdnNOmczcfX+xVsGme2VdpMz1UpvRr27xs1kWxBGsIVjntDFNt9RclZcUoRPlLlBdDEMFJWhyzEzPcySMaArtQm0UbUUxjgmkWHfKBB/GK6Yav7pcgLLtYFMi4LMuKXfrDsfqSXevXlW/ehSbrwX0OnK4iG9u/xH331rT4rvvv7MV2dmcHxQW+vD/UcqRAn2LjitdQuB+IkdOT4mQLKUYQ3A+OB/Mgo6kHnn7WZaRhcwQQki27jCl1ltoKbDuYDVE5iACJngOfiS5phJtCuihjtIw6vpLOp7TZ7UZ3Wq9z3UNWoueJUiRq2NjFhpKhUrnvDamBkEM43W4XTASrHNrDNbbYdREslcxMDgRvPRcnDnXGNvf+E1w/xnE/9rkvQbN5z6SdSScFMmd3DCJysBH9k8JIR1nu6VvNB/GOYqMDuNV30brXAwBKXajnoZRU0YI7dpxUhGP+gVo4yGU1JPOvbM5q9xpPw3JKtwpyWRmmnVdWCOCEimzi5/ReaYEDnBIkGA+GL55kDDWcUaYRN9Ms9yHUcNF0HFKKO0YuwzaLMtl0JSha8hJpD1vkw/3f2DgvwnuP4D4Xwv3nascYE4f/kRPgiU7xnLB3/3g/EbGOSFVb94/CjzELIvzwTkPrKeYnA+oHEa6s4DBOGecXwbNJBvG7ItFvDtXmcwgALgKkViM0mN5VMiIyGkq+yk6ggzjNcaNCU46FCyQHfhMPW6v6E0pk4TlbsPDqC+DJnlYYFRQpZRZFiEUlbKjrKM8i0Ufpml/Cui4fTeZ+QE302+D+4m7Hy9xY+9P1puQwtp3e98MBprrcj18FEaI6OUwauc8uE0MIfo1hjCMupmyCSVdRwjjnAs5jBpvhGCPlSgrza+LvCja9A5MM/l8uxyk0pAEQgnRxgihhlGnmC6DJmWocMr3lUC3/7iOcq6UEOoy6GHU2hhtTFGFSEcoIbTjDH14CJOEyY6x/UeR9ts/rrpxzgJp92Djm3JVv5ot8Q7cvwfxH5zeZ37CEeX1oS2/sR9yAD0llLCONTWDDiyfUvyZCS3Mfh8iRDDCpFKqWnfAHXl0zYjarTuVEqG8jHNtDBeSUKIGxUr3DkLygrj5Jtae12Gg7j+JmmWhUgLuOYmbEDSgbD8NZpsQ0jGGBYY2ZtSTvo1mWTrKy/Kd5h9/VULkPgiEiP0CPtzeXLM+vX1HvPvP2NHvhPsHU9CrAfAa7vnatqBo/sLHFw8HIBaSPk4A2JaSQLc5vtwxBvfTqCez3KNfU0xYvFrndpGn2L+uI5RSLuSoJ0IpIcw6h4UBeFEO7dp5draFbYmlMvm0kef4DgrP6zBqaESkY3lCoJQQ1i4QswTOmVJq1JNz3jqHBSuVkpBK6mhHOZXSLItZFhSFPSdwtAb7I2NPPsjuI92Xc1U/CIr8brh/M9ZPEP8M1rfnlQiOHP0YErwvUsHOO9LsOL6XIS6XVhCUf7TjDGTALbN1LvrV+QCf0cEEdhRkhlJGpRzGKyGcEmKdA7bkVXWZMZXaMoTt6HnpuT+QGb96IZRSyjqXYkKQGSWkozzPTk2MCiGko5yKi7lPUJac8242VFxKIDTNMxiTalCMc8Jkt88zryBOGunmeNjxaXd8+7/Aun8D3B+t+1/A/QD4V7g/O52yBJGXboTtYK5/WM6gyp9eoJRhrh/G66gnIN45ryfdrnoP441SLuRlwAHELAusu1LqAGImtTFHWJ8/7LQHcAfxGMZritsw6kxaEDtAzrfi9lrqjDTqgXGeQ+UIrReHUkYE6yg/rOYfCNWzE37+6uPtO2pE/oyB/4fg/hmsb6/6qj7ivmwUyrtzU3lVUNz2YcBZpa1UXGie5RklPP/tBay1drOBdG2d63tx1ul3gk25UkopyiQhVE9aCEUIQXOvehwXctTDO7hp95j7ZJaFMsmViiGsIWAOKXymeUutAsskJiVtjFJKCJXXo5SWRHWK5pJQeOqM8er2Kdy3T7+pJOqPSe8/22P1S3A/GuYnBr59Oe+htBbGUEpl3xAt/Xg5o1LmmF6Vh4QalLlPzi1rCCmmGDd4mtYQYtxGPQHKDZMBtJi8Kph/lZd9BKE2hFKl1M4zOkIIUeP1iROnYQj5KS20mFIhlPWWSimEss5tadszAGlBfIf3CKxQnc9tpNA9LaTkfNDGXAYtRB7hHeWQZXDPxO89X9Iz79KTeqjfAfdfHgj59My/atq3k1f19PBg4HcO/mBp6mG0KftOd2tNCaVCsuF20aNa1zmGkFLc0Cs7bdu2rSFoY6i4QNVGAAKGEyqbmmUZRk0JH/XkfIASX9dw9ZyfUoVHDkNIDi2OIWzblom4z9vZQyQuGKtCqDp69aSDm9d1jsE6Z/ySO2Yi2RyBPWZZ6sDetrQGb+7Tea443r5GbP4uee8V3H8t+j9mXO/BvUXJSzJzDgl+IqgfCX59+87Zm72UEsI4VUqa+817E4NFwKMQRWwRjFLGBCeEUkbM/eaWeds2PWn0Yc2L18avnp04B1uYrSO4ELy2mXpJAVeRWe7bFrOpTtu2xZQ269wwaqXUZdDQf5D93fy4rqMQ2QmhpCsEBg3YlJLD7TLcLjclh9tFKckkO80zh1TUetqndepDH9bTxl/nqj4Fyu+E+x9XF5+z7gd8PgP6w9Nn25SQjjG0zM6RW6d8VtocT8tfveVKOHKXdMp+zrw3Rt/MfUppBcPpuoZnHX4GEULV5SYM86gH55ZRTzVptTkdwngJl2+9ru3pFaoGt1ePEgn3yd4nN5vgZucWt8z2Pgmhar+QvQzY24z8j0/r7a+zmV7B/Rci/o+n9K51Jyf7/WrxesJ9vp+USs7QEh5wrx/FOEUHbX0bjb7pUd2uF6XUoSUdLZ98vu1JJHgklKS0xRBaJFBCStgCIZSAhGSHa3m9a/B9BtTTbyYZ4n0vlFJKqdv14pbZLTOKWetRWTMmP6fgt+i3uMbovbe366UJFG2bPjzyw8MoOE2QHyxwyV9lMz2F+I+F0Pw41t+G+2kZegZ92d9uA+R7RnaBKeP8dr0M4xWwKOUR9/ED+g6+G9xsjV7ug1IKQh4X6PlIz8jblen9peF20ZO+DJoLiSgARGXthpgzQvelbCts7+AuSSFZKtz351lD9BKY1qPSt9Etcwp+W90WfPSrcx5usrbJ/bZtWwxumb23OQyhjQU4/SIECHXHaaBrHuvJP4RDkm+r7/7L7++I6++N0vLHPxm2g97emsM6GFCfqO6klOpJu9kEO7nZWKOt0W6ZzX0y+qZv4zBqIRSljHHa98IvOrgZBy/34Xa9iD4HXfEabs6ac3sYA5QQ5xZzn5RSalCIrARXyfSpOfK0TSkVvRQy553gGzE14XsR6d734na93K4Xo29G35wzwc1bDFtZYp9AfritLrjZ+UCb4giNXXnY9fD0cePxwP/g/mm4N3+BRlU5X+jDABCS1chyQijlTN9Ge5+s0fY+2fvkn214o4Ob4RsSglkzBjcD9PY+gd7gPoy67wXjPEegcaYnjWHDhWxPknHKBGWcCsn6nulRoS875WcPEeMcLEuPCmxK38a+F0JmuGO9IWQGeot1vGW5D/Y+pRQL3E+34560puC31aawmmWhpATivwH092//M3D/YxDY+9adNv9IAX2D8pNdByzq2MiLtiGbQIB7h74Z7X1y97w/zNq5BR/W9yzbeDdjNsgoHJUelZuNUgrERinlFx1ngyPxRfo2KqW4kHDTMs7rRvkJGMGMC6mUBIJFL29K5lM1Ge5AOecMx2BUgI8Nt4vRCkNRSOaWeUvr1gqor27Jb8HH1UVvU/AeeR6E75f2ifzyKL03NKZr3lm2/wfg/mbA4yete7vcPAG9DAFKKGGCcyEzPoQEMrCM08NFD3klWoG+Y13frNHe6Li68gWk70WwEwx8nI1dJnuf8Ha3zLfrhVDCOVvuQ54H3Bzc7Bcd7OQX7Y3OrOl+M/fbch+AYwD0cB8uGe6CKSWtGfFddRg0PyT/nNv1gvdiEQLzH73d0loMfAV9atCfx4D3dlvdFv22urRa4N5762YzjLrESL5r7L9Pmfnfvr+C+IMIQxGFKyQTvQTQ5VUdgVIgchuNVkbf3P1m9c3ClOqb0TdvdPS21SRuSlqjg9+hDBDrEa19icIBbg5+DnbKQN+xPnqjMbSW+/Ac8cMlC0GDAkXB+PGL1qNSSt0OoFdQzevyVKlcoL3vxebtltZi4F8hftu2La7OaJW2uEW/RZdWm1abwgrcx9Vy8VHPpnew/h/cvwL3Z0si2o4CSkils30vKjfAI+XFzIuCeNj4vMJTpoG71bc4m9zUt3zVTUkINdnSu9kukx4V6SihRA8Xu0x+0WGu4M73DHQzWqOtvj0g/ma00rdRD5dRD/VM9G1c7kOwU/Cz0Tc9XG7XS/1FSkkM2nzwqCjLWoge1ebtFjPcGxsfn9n4hBV5SnGL6xZdCj6tNrg5i/TLXKKJHv1NJ5XmoOc05Tf+g/vn4b6bcELa1WoBPWWScSEhyYlegtcCH0xwQogQO+u9lhVeNqs77jP0vdGc76HhhBLKiB4ulccHO3mjb9cLjlBKuvvNLpObDYy6N7oFvbvf7HMDX2x8mW3qotPeJ+dMctaascBd1d9VsW6Nxg/EtTD6tq12iz7zmYONB+IPuBeS6eESV3NAfFiCn6O3abVumR+V9ZP1aYRe8njgf3D/NNwPvp0W9KT03eUcWFdK1UcuZI3i5kIKkW18i/jd0mtlrroyHH0bj6yJUkb6nmWjawtxJ4QycrteCqaLIa93rBDMWCy9rmvQatqPQM/54HrSdpmit1CEhvEKxIPAAOjWjIy3ixfqZrN5m4KvBn6LYd84W/rN3CfOmR4uwc2ZAkW3xXULPq5z9Db42Xv7gOaDbHAaA6ex8B/cPw331tA+kWUoBZOp9i9jnZe0PZqtO0Cv+LVv4J4RPyqT/anKae2cyRGB7R+XEiGY0bdgJ+eMHlXXoe/71Xvr3OK9NffJ3KcK4uU+WDNafYPfCtbdmryNYeBmA/i62UAvcssc7JRSjN5ao/Vt1LcR5N5ohYgAiDZVNukI4ZzF2SQ/b8FXB2pzDw2nB9yjmw3nTAh27UUKy5ZW8PgtOlz8FGyEYlOzU3Db63HQ8vTBCUX+d9xM3wr3k9a+I58QxIecsH407TmzDtadCykkA4m/lsUrAgf0cIG5tfrm3HJU+fcz4JzpUQG1UNkZ59csdKpiy0dg2s0G6McXKSWFYE15VuKWOXpbCTo+BETLGw0mjakAipBzS3CzHi6UM9oof4QQIVicTfDzttptdSn4LfgU7FaNfQxHGx+t0bhQde7KoIckH31exQZr7hOBIJAvxePG6TG/+h/cPw33DNoT0gklJMuOfc+qatFgfU/1gA2roFdKAusV8ZXSYMG6uRmu0HZFXP2dlBHO2bUXoB/ZYBc5vzITfRsxkPyiVa1qfYzH8osOPks6fikL3EW72dhlCnZyboneRm/DaoObjVacNwFi5XM6xpQQRt/CrDPiDwY+AO4pFXoT1y14t8xKlTQAQgghSkmsUvLS3M05flirPROq3A9XpeC7Af1/3P1LcH/A3DGZmmYbzwSnlFU1pgFDDoHMdyFb6155PMiM1TendVwtjC49GPjWbBHEsVDOhGT4EIiDWIwW3jJaMwY/q9Kq9xxDSwmllJeotbqGrktYbzSWyIje0bdxuF12SlGVEEqrDF9GYH4vVCO/ZI1Ij+oGeUdJyjIRatnIMUAfl48SSklHCUEkMcnbZN9ZxvKR7fxn3T8P95ayA93NY8m7y3dKCeGMc9LVGjI5VDf/TynjVAimRF6zXntxqzgbMtRg1ZogwYfBVhFPaccYE5QXJz9mkr5nfc84Zwiab3juYdTkz2aEcyYkEwKuUwbBsX5O3zPGEeJ2Np+Ngd3njycLR5hjlP+mrGzXC/houVm9yEWOPJlwul+NM5nZN/6D+6fhfkQarj7JGwX6ZZuVDV7GAM+JashDJTyXjMyfU0fLbq66ZlDVieXA4Ov24+Ls8XaSqx9d7g8WsWKl/HBGCO0oA+zwA3HyHeWECEIEYfLwyCRlkhBBmax3LvZtShkS9jrCO4orw+rVO1zM/euqdWe7XX+xp278B/dPw/3hz093c3+wQO3fpm7wuoFkZELEnqZZwNEig5RHIKlCoXxXA/msilCgtgST7ITlQBXIHkbb8IG6TVqgtEAvEOQZ3DhPcaHiIkSpFiaGy6C1HJEm225gfz0Gb8EdiYgvfiw7XNKunMmOb9KOgceN7j/r/jW4n8Bd0ohotTqtwXtAPM/GnlL8ORnPiIeFqwBqH6m4kOOe02M1n4RwQnj5lvNEXyeEhga0+w/0oMxftSwCI4ST5pQquBW/XgY9itsO5QJxPI560hL16Sdz1e3jMGo81gNqy0l8FD4/D4aSmFvGQ54ty8zZXP/mzFtG9P8AQgQioemlYmMAAAAASUVORK5CYII=

1950.2010.2070年庚寅太歲鄔桓大將軍

(๒๗)ขุนพลอูฮ้วยไต่เจียงกุง(อูหวนต้าเจียงจวิน) เทพคุ้มครองดวงชาตาประจำปีแกอิ๊ง หรือปี พ.ศ.  2493, 2553, 2613

ขุนพลอูหวนมีอีกนามหนึ่งว่าอูอี้ เป็นชาวเมืองซินช่าง ในสมัยราชวงศ์หยวน (1279-1368)(ปัจจุบันคืออำเภอซินช่าง มณฑลเจ๋อเจียง)  ขุนพลอูหวนรับราชการเป็นผู้ช่วยนายอำเภอเปียวหยาง เป็นข้าราชการผู้มีความขยันหมั่นเพียร รักประชาชน ชอบช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอและด้อยโอกาส ท่านต่อต้านการใช้กำลังอย่างป่าเถื่อนโดยเด็ดขาด และดำเนินการจัดเก็บภาษีที่นาและเกณฑ์แรงงานอย่างยุติธรรม ยกเลิกกฎธรรมที่คร่ำครึล้าสมัย ทำให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขสืบมา

ปีที่นับเป็นปีแกอิ๊ง หรือปี พ.ศ.  2493, 2553, 2613

คนเกิดปีขาลจะตกเกณฑ์                       คัก剋

คนที่เกิดปีวอก มะเส็งจะตกเกณฑ์      เฮ้ง 刑

คนเกิดปีวอกจะตกเกณฑ์                       ชง  沖

คนที่เกิดปีกุนจะตกเกณฑ์                     ผั่ว  破

คนเกิดปีมะเส็งจะตกเกณฑ์                 ไห่  害