1 Astroneemo Newslide

**ขณะนี้เว็บไซด์ของเราได้ติดตั้งระบบ https://SSL Certificate เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน ที่เข้ามาขอฤกษ์กับเราผ่านเว็บไซด์นี้***

 

21e521947556ce394eefa7f48bd8a0a59ef4f16534c2508f9256cbc18d0d14da

ในระหว่างเดือนมาฆะผู้คนจะอาบน้ำในตอนเช้าในแม่น้ำคงคาหรือในแม่น้ำยมุนาอันศักดิ์สิทธิ์ ตลอดเดือนในฤดูหนาวที่หนาบเหน็บ และในช่วงเวลาระหว่างนี้จะต้องอาบน้ำทุกวันเริ่มจากวันเปาษะ ปูรณิมา(วันเพ็ญเดือนปุษยะ) และสิ้นสุดเมื่อ ถึงคืนวันเพ็ญ วันมาฆะ ปูรณิมา (หรือวันมาฆะบูชาตามคติพุทธศาสนา)  ซึ่งชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นการสร้างมหากุศล นอกจากนี้ในช่วงเวลานี้จะมีการบริจาคทานให้แก่คนยากจนตลอดทั้งเดือน

และในเทศกาลนี้ชาวฮินดูเชื่อว่าการอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ Dashashwamedh Ghat  เมืองพาราณสี ถือว่าเป็นมงคลอย่างสูงและมีความเชื่อกันว่าจะช่วยปลดปล่อยวิญญาณจากวงจรของการเกิดและการตายหรือการหลุดพ้นจากสังสารวัฏ

4cd7dc20dd31a53df3f5220a22f85a45F0eee9cb4248c32cbe98eb40e306cc76Fanpage2