1 Astroneemo Newslide

**ขณะนี้เว็บไซด์ของเราได้ติดตั้งระบบ https://SSL Certificate เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน ที่เข้ามาขอฤกษ์กับเราผ่านเว็บไซด์นี้***

ประกาศมหาสงกรานต์ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓

Songkran Miss

ปีขาลโทศก จุลศักราช ๑๓๗๒ พุทธศักราช ๒๕๕๓ อธิกมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๓ เป็นวันมหาสงกรานต์ ตรงกับวันพุธขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๖ เวลา ๐๘.๓๘ น.

กาลโยคประจำปี ๒๕๕๓ (เริ่ม ๑๖ เมษายน ๒๕๕๓-๑๕ เมษายน ๒๕๕๔)

วันอังคารเป็นวันธงชัย วันพฤหัสบดีเป็นวันอธิบดี วันเสาร์เป็นวันโลกาวินาศ

นาง สงกรานต์มณฑาเทวี มัณฑาเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำวันพุธ ทัดดอกจำปา มีไพฑูรย์ (พลอยสีเหลืองแกมเขียว) เป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ นมและเนย อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ ขวาถือเหล็กแหลม พระหัตถ์ซ้ายถือไม้เท้า เสด็จไสยาสน์เหนือปฤษฎางค์คัสพะ (ลา)

Fanpage2