1 Astroneemo Newslide

**ขณะนี้เว็บไซด์ของเราได้ติดตั้งระบบ https://SSL Certificate เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน ที่เข้ามาขอฤกษ์กับเราผ่านเว็บไซด์นี้***

 

โดยท่านได้วิ่งเต้นไปตามสำนักโหรต่างๆ เช่น สำนักโหรของพระยาโหราธิบดี(แหยม) พระญารเวทเจ้าคุณภัทรมุนี (อิ๋น แห่งวัดทองนพคุณ) เจ้าคุณธรรมวโรดม (อยู่ ญาโณทัย)  โหรเอกแห่งกรุงสยาม แม้ว่าท่านอาจจะไม่เป็นศิษย์โดยตรงก็ตามที เวลาขัดข้องวิชาโหราศาสตร์ต่างๆท่านมักจะไปทูลถามสมเด็จแทบทุกครั้ง สมเด็จไม่ทรงรังเกียจเลย แม่แต่ทรงเมตตาตลอดเวลา เรื่องที่ทูลถามากก็คือเรื่องทักษาและคัมภีร์อุทาสินนั่นเอง เพราะสมเด็จชำนาญมาก จนโหรยกย่องว่าหากกล่าวถึงทักษาวัดสระเกศก็ย่อมหมายถึงทักษาสมเด็จนั่นเอง ในสำนักวัดสระเกศแห่งนี้ไดใช้วิชาทักษาผสมกับวิชาอุทาสินทำนาย ดวงชาตาได้แม่นฉมังมากแนวเดียวกับวัดราชประดิษฐ์ของพระพรหมมุนี(แย้ม) และวัดสังเวชของหลวงปู่นวม นอกจากสมเด็จจะทรงเมตตาประทานวิชาความรู้ให้นั้น พระองค์ยังทรงเป็นห่วงเป็นใยสมาคมโหรแห่งประเทศไทย กลัวว่าการตั้งสมาคมโหรจะไม้สามารถไปตลอดรอดฝั่ง ท่านจันทรสารในช่วงนั้นนับว่าต้องทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อย เมื่อเจอปัญหาทุกครั้งจะไปเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช(อยู่) ที่ตำหนักพระองค์ท่านเสมอ จนคนในวัดสระเกศรู้จักกันดีมาก

Samakon Hor


ท่านจันทรสารผู้นี้นับว่าเชี่ยวชาญในด้านโหราศาสตร์อย่างยิ่ง เรื่องทักษานับว่ามีความชำนาญไม่รองใครแน่ ท่านเป็นผู้อนุรักษ์และเชิดชูวิชาโหราศาสตร์อย่างยิ่ง จนนักโหราศาสตร์ที่นิยมศาสตร์ต่างประเทศหมั่นใส้มาก จนถึงกับแต่งหนังสือทักษาต่างประเทศประชันสู้กับหนังสืออัฐเคราะห์แต่เป็นที่น่าเสียดาย วงการโหรกลับนิยมของท่านจันทรสารมากกว่า อันเอกลักษณ์ของสำนักโหรแต่ละแห่งที่ตนเองชำนาญนั้นไม่เหมือนกัน เช่น สำนักวัดสังเวชของหลวงปู่นวมนั้นชำนาญในเรื่องกราผูกดวงพิชัยสงคราม ผสมคัมภีร์อสีติธาตุ อสีตโชค สำนักโหรวัดราชประดิษฐ์ชำนาญในเรื่องตนุเศษผสมอุทาสินทักษา สำนักโหรของเจ้าคุณพระภัทรมุนี(อิ๋น วัดทองนพคุณ) ชำนาญในเรื่องทักษาผสมอินภาส บาทจันทร์เป็นรายปี รายเดือน รายวัน พระครูเฒ่า พระครูวินัยธรรมอิน วัตตนารก ชำนาญในเรื่องฤกษ์ล่างผสมกับเดือนปีเกิด ทำนายผสมจักราศี ทำนายได้แม่นยำมาก สำนักโหรแห่งวัดสระเกศของสมเด็จ(อยู่) ชำนาญทักษาผสมอุทาสิน และฤกษ์อุทาสิน สำนักโหรของท่านแฉล้ม เปี่ยเพชรัตน์ ชำนาญในเรื่องทักษาผสม กาลจักร ลัคน์จร มีโหรบางท่านได้เคยเขียนหนังสือโหราศาสตร์ไทย บอกว่าตนเองสืบเชื้อสายนักโหราศาสตร์สายวัดสังเวชของหลวงปู่นวม ปรากฏว่าหนังสือโหรหลายเล่มที่ได้แต่งขึ้นมา ไม่เคยเห็นเรื่องหลักพิชัยสงคราม อสีติธาตุ อสีติโชค ผสมทักษา อุทาสิน มาทำนายดวงชาตาสักเรื่องเดียว ในหนังสือหลายเล่มที่ได้แต่งขึ้นมาเลยทำให้กระผมงงอย่างยิ่งว่าจะสืบสายวิชาแห่งวัดสังเวชมาได้อย่างไร

อันวิชาบู้ลิ้ม ยุทธจักร ในประเทศจีนนั้นแต่ละสำนักย่อมมีวิชาที่โดเด่นของตนเองทั้งสิ้น เช่น สำนักเสี้ยวลิ้มยี่ เด่นในวิชา กำลังภายใน หมดมวย สำนักบู๊ตึ้ง ชำนาญหมัดมวยแบบธรรมชาติ และวิชากระบี่ สำนักง๊อไบ๊ ชำนาญในเรื่องกระบี่ที่อ่อนหวานสอนความเข้มแข็ง สำนักฮัวฆัน ชำนาญเรื่องวิชาลมปราณบังคับกระบี่ สำนักคงท้ง ชำนาญในเรื่องหมัดมวยที่รุนแรง สำนักตระกูลหยาง เรื่องทวนเป็นเลิศในแผ่นดิน สำนักม่อย้ง แหางทิศใต้ ชำนาญหันดาวสะท้อนดาว กระบี่สะท้อนกระบี่ นี่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสำนักนั่นเองเรื่องเกล็ดความรู้โหราศาตร์หรือเคล็ดลับนี้ ท่านจันทรสารได้รวบรวมคติโหราศาสตร์ที่่ท่านได้ประสบมารวบรวมเขียนในงานพระราชทานเพลิงศพพระครูพิศาลสรกิจ(กลิ่น)

นักโหราจารย์ชื่อดังแห่งวัดชัยชนะสงคราม วัดตึก กรุงเทพฯ ซึ่งท่านคุ้นเคยอย่างยิ่ง บทความเรื่องนี้อ่านกันอย่างง่ายๆ ไม่หนักสมองและปวดหัวมาก ***

Fanpage2