1 Astroneemo Newslide

**ขณะนี้เว็บไซด์ของเราได้ติดตั้งระบบ https://SSL Certificate เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน ที่เข้ามาขอฤกษ์กับเราผ่านเว็บไซด์นี้***

 

 

ดวงนักเลง(พิจารณา  ๑ ๓ ๗ ๘)

ตัว ๓ เป็นตัวครอบนักเลงทุกชนิด

ตัว ๗ เป็นนักเลงการพนัน

ตัว ๘ เป็นนักเลงหัวไม้

เจ้าชาตามีดาวนักเลงแล้ว ๕ อยู่ในเกณฑ์ดี เป็นนักกีฬา

เจ้าชู้

ถ้าดาวศุกร์(๖) เสีย ถือเป็นอริ มรณ วินาศ ร่วม  ๔ ๑ หรือ ๘ หรืออยู่เรือนกาลกิณี

นอกนั้นเป็น ๒ ลั ,๒๖ ,๓๖ ก็ใช้ได้

วิกลจริต

เมื่อศุกร์อยู่ราศีมังกร ทำอะวิตถาร แต่ถ้า ๔ ๗ ๕ เสียมาก วิกลจริต

มั่งมีหรือไม่

ดูดาวภพที่ ๒ กดุมภะ ถ้ามีดาวพระเคราะห์หลายตัว มั่งมีแต่หวั่นไหว

ไม่มี มีมาก มีแล้วหมด

พิจารณาจากดาวมฤตยู (๐) เป็นปัติมีเมียมาก

อุปนิสัยหยิ่ง

เดชอยู่เรือนกาลกิณี หรือร่วมกาลกิณี เดชร่วม (๘) หรือ (๘) เป็นเดช

เดินทาง

๓ จรมาทับลัคนา หรือ ๓ ทับ ๓ หรือ ๑ จรทับ ๘ (เคยพบ ๓ ทับ ๓ เดินทางไกล)

ไฟไหม้หรือตกใจเรื่องไฟ

ดาวอาทิตย์(๑) ร่วมมูละ ระวังไฟจะไหม้ ดาวอาทิตย์เป็นกาลีจรมาเล็งหรือร่วมมูลละเดิม แล้วพิจารณษมูละจรว่ามาร่วมหรือมีความสัมพันธ์มีหรือไม่ ไม่เสียหายถ้ามีศรีร่วม ไม่เจ็บตัวถ้ามีเดชร่วมอยู่

เมา

๘ กุมเล็ง สัมผัสกับลัคนา หรือตนุเศษ ถ้า ๘ ไม่เป็นเดชหรือศรีมักจะมีหัวล้านหรือเถิก

หัวล้าน

๘ กุมหรือเป็น ๑ทับลัคนา เคยพบ ๘ เป็น ๕ กับลัคนา มี ๑๔ กุม เกิดวันเสาร์ ล้านหมดศีรษะตั้งแต่ อายุ๒๐ ปี

ไฝในที่ลับ

มีพระเคราะห์กุมลัคนา ถ้าเป็นดาวเสาร์ ๗ ราหู๘ มักเป็นไฝเม็ดโต ถ้าร่วมกาลกิณีเม็ดน่าเกลียด ถ้าร่วมเป็นศรี ไฝสีแดง บางทีเป็นปานหรือเป็นแผลเป็น

เศร้าใจ

ดาว ๗ กับดาว ๗ เศร้าใจเรื่องอะไรแล้วแต่พิจารณา เช่น ราศีปุตตะ เศร้าใจเรื่องลูก

เรื่องบาดเจ็บ

อังคารกาลิกณีจรมาทับดาว ๗ หรือทับลัคนา

แมลงผึ้งกัดต่อย

เพื่อพุธกาลกิณีทับ ๖ หรือ ลัคนา

ความรุนแรง

๑ ดาวมหาอุจน์รุนแรงที่สุด

๒ ดาวเกษตรอ่อนลงมา

๓ ถ้าเป็นประ อ่อน

๔ ถ้าเป็นนิจน้อยที่สุด

๕ ดาวทับลัคนา แรงที่สุด

๖ ดาวเล็งลัคนา แรงน้อยลง

๗ เป็น ๑๑ ,๒ ,๔ ๓ ๕ แรงน้อยลง

มติพระอาจารย์เสถียร พระเคราะห์จรในราศีที่ว่างเปล่าไม่มีผลมากนัก เปรียบได้เหมือนยืนหน้ากระจกเงา

Fanpage2