Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

ติดต่อสอบถาม

 

 

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.
The latest news from the Joomla! Team
From the list below choose one of our FAQs topics, then select an FAQ to read. If you have a question which is not in this section, please contact us.

 

โหราศาสตร์ฮินดูเป็นวิชาดาราศาสตร์-โหราศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดวิชาหนึ่งของโลก มีประวัติย้อนหลังไปถึง 8,300 ปี 3,000 ปีก่อนคริสตกาล หรือ ประมาณ 10,000 ปี มาแล้ว  (8300 B.C.- 3000 B.C.) โดยในระยะเวลาดังกล่าว วิชานี้ได้รับการค้นคว้าและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องมาพร้อมๆ กับคัมภีร์พระเวท ของพราหมณ์ โดยมหาฤาษีหรือมหามุนีที่เป็นบูรพาจารย์ของพราหมณ์ในยุคบรรพกาล ที่รจนาคัมภีร์พระเวท (สัปตยุคฤาษี) จำนวน 18 องค์คือ มหาฤาษีสูรยา มหาฤาษีปิตมาส มหาฤาษีวยาสะ  มหาฤาษีวสิษฐะ  มหาฤาษีอตรี  มหาฤาษีปราสาระ มหาฤาษีกาษยาปะ มหาฤาษีลิษะ มหาฤาษีชาวาล มหาฤาษียาวนะ มหาฤาษีภฤคุ มหาฤาษีสูรยา และมหาฤาษีศอุนาคา เป็นต้น

วิชาโหรฯแห่งดินแดนภารตะ(อินเดีย) ตั้งแต่โบราณถึงปัจจุบันมีชื่อเรียกอีกหลายชื่อเช่นโหราศาสตร์ฮินดู (Hindu Astrology) โหราศาสตร์พระเวท (Vedic Astrology) โชฺยติษ ศาสตร์ (Jyotish shastra)เป็นวิชาที่ว่าด้วย กาลเวลา การโคจรของดาวเคราะห์ และปรากฏกาณ์ทางดาราศาสตร์  ที่ส่งพลังรังสีที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของมนุษย์ ทั้งในด้านชาตาชีวิต สุขภาพ ความสามารถ ความนึกคิด อารมณ์ต่างๆ ล้วนแต่ได้รับอิทธิพลจากพลัง รังสีดี-ร้ายของจักรวาลและเป็นวิชาหนึ่งในวิชาหลักสมัยโบราณที่นักบริหาร นักการทหาร และนักปกครอง จะต้องเรียนรู้และเป็นแม่แบบของวิชา โหราศาสตร์ระบบนิรายนะในวัฒนธรรมอื่นๆทั่วโลก และเป็นบรมครูของโหราศาสตร์ไทย และโหราศาสตร์ลังกา พม่า ลาว เขมร มอญ อินโด ธิเบต ฯลฯและแม้แต่โหราศาสตร์จีนก็ได้รับอิทธิพลจากโหราศาสตร์ภารตะเป็นอย่างมากผ่านทางพุทธศาสนามหายานที่แพร่เข้าไปในประเทศจีน เมื่อกว่า 2,000 ปีมาแล้ว ซึ่งศาสตร์เหล่านี้ เป็นศาสตร์ชั้นสูงที่มีการคำนวณ ยุ่งยากสลับซับซ้อนและละเอียดเป็นอย่างมากเพื่อใช้สำหรับทำนาย เหตุการณ์บ้านเมือง ทำนายฝนฟ้า ฤดูกาลทำนายชาตาชีวิตของกษัตริย์และบุคคลชั้นสูงส่วนสามัญชน จะไม่มีโอกาสได้ใช้เลย  ปัจจุบันในประเทศอินเดีย ในรอบศตวรรษที่ผ่านมา มีการเปิดเผยความลี้ลับของวิชาโหราสาตร์และคัมภีร์เก่าแก่ที่ปิดบังซ่อนเร้นมานานนับพันปี นำมาเผยแพร่ให้ความรู้ต่อสาธารณชนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นประโยชน์เท่าเทียมกันแก่บุคคลทุกชั้นวรรณะ ที่จะได้มีโอกาสใช้และได้รับผลดีจาก ภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่ของบรรพชนโบราณ

Sad Phala Cover

ดูฮวงจุ้ย

ดูฮวงจุ้ย 風水 แก้ฮวงจุ้ย ฮวงจุ้ยบ้าน ฮวงจุ้ยสำนักงาน ฮวงจุ้ยที่ดิน ฮวงจุ้ยโรงงาน

โดย ซินแสณภัทร ศรีจักรนารท 福安居士(老师-泰國風水師) (Astro Neemo)

福人居福地  福地福人居  

山不在高,有仙則名; 水不在深,有龍則靈。斯是陋室,惟吾德馨。

ภาพพิธีกรรม อาจารย ณภัทร ศรีจักรนารท

Astro Neemo You Tube

ประเพณีไทยที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ สมควรต้องรักษาไว้ให้เป็นสมบัติของชาติและเป็นมรดกตกทอดให้แก่อนุชนรุ่นหลัง ไม่ควรแต่งเติมแก้ไข ลดทอน หรือเพิ่มสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้าไป อันที่จะทำให้ประเพณีต่างๆของไทยเหลือแต่เพียงเปลือก กระพี้ ขาดความศักดิ์สิทธิ์และความมุ่งหมายมาแต่โบราณ

 

พิธีแต่งงานแบบไทย ครบทุกแง่มุม ครบทุกรายละเอียด เพื่อเป็นความรู้และเป็นประโยชน์แก่คู่บ่าวสาวทุกๆคู่

spd 20101211123216 b

121001 2

เปิดเผยวิทยาการทางโหราคณิตศาสตร์ชั้นสูง แม่แบบของวิชาตรีโกณมิติ ฟังก์ชัน ไซน์ (sin) โคไซน์ (cos) แทนเจนต์ (tan) โคแทนเจนต์ (cot) ซีแคนต์ (sec) โคซีแคนต์ (csc) ที่สามารถคำนวณการโคจรของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลทุกๆดวงได้อย่างละเอียดแม่นยำ เป็นองศา ลิปดา ฟิลิปดา คำนวณสุริยคราส จันทรคราส มุมเอียงของแกนโลก จุดวิษุวัต การคำนวณปฏิทิน การหาตำแหน่งดาวฤกษ์ต่างๆที่ปรากฏอยู่รอบสุริยจักรวาล เป็นวิทยาการที่ได้รับสืบทอดมากว่า 5000 ปีจากมหาฤาษี ในยุคพระเวทโบราณ ผ่านทางคัมภีร์ สุริยสิทธานตะของอินเดีย และ จนมาเป็น พระคัมภีร์สุริยยาตร์และมานัตต์ ของไทย

วิชาโหรฯและฤกษ์ยามที่แท้จริงไม่ใช่วิชางมงายโดยไร้เหตุผลแต่เป็นวิชาที่ลึกล้ำ และเป็นมรดกล้ำค่าที่บรรพชนรักษาสืบทอดไว้ให้กับอนุชนรุ่นหลัง แต่จะมีสักกี่คนที่จะมีโอกาสได้เข้าถึงหัวใจของศาสตร์ชั้นสูงอันลึกลับซับซ้อนศาสตร์นี้ได้

ได้ทำการแสดงวิธีการคำนวณดวงชาตาและดวงพิชัยสงคราม ตามกรรมวิธีแบบโบราณอย่างละเอียดเป็นขั้นเป็นตอน ตั้งภาค 1- ภาค 21จึงจะสำเร็จเป็นดวงชาตาดวงๆหนึ่ง โดยสมัยก่อนที่จะมีเครื่องคำนวณนั้น โหราจารย์จะคำนวณดวงชาตาดวงๆหนึ่งเพื่อทำการพยากรณ์ หรือคำนวณหาฤกษ์ยามมงคลต่างๆ ต้องใช้เวลานานเป็นวันๆเลยทีเดียว ดังนั้นฤกษ์ยามที่จะได้จึงเป็นผลมาจากการคำนวณโดยละเอียดอย่างยิ่ง ในอดีต คนที่จะใช้ฤกษ์ยามแบบนี้ได้ก็ต้องเป็นกษัตริย์ และขุนนางในราชสำนักเท่านั้น สามัญชน ชาวบ้านทั่วไปจะไม่มีโอกาสได้ใช้ฤกษ์ยามชั้นสูงแบบนี้เลย