***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

การทำบุญ  ๙  วัด  เพื่อเสริมดวงชะตา

๑. วัดพระแก้วมรกต อธิษฐานขอแก้วแหวนเงินทอง ความร่ำรวย  ตั้ง  นะโม ๓ จบ

ท่อง “ วาละลุกัง  สังวาตังวา ” ๓  จบ

๒. ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อธิษฐาน  ขอหลักทรัพย์ที่มั่นคง

๓.  วัดโพธิ์ บูชาพระพุทธเทวปฏิมากร  เป็นพระพุทธปางสมาธิ    อธิษฐานขอความ

มั่นคงแห่งจิตใจ   มีสติปัญญาที่เฉียบแหลม  คิดทำการงานใด ๆ  ขอให้ปลอดโปร่ง  ราบรื่น

๔.  ศาลเจ้าพ่อเสือ อธิษฐาน    ขอพลังความสำเร็จ     ขอครอบครัวที่อยู่เย็นเป็นสุข

และขอให้เจ้าพ่อเสือคุ้มครองด้วย

๕.  วัดสุทัศน์ ไหว้หลวงพ่อพระศรีศากยมุนีที่เสาชิงช้า   อธิษฐาน  ขอสติปัญญา

ให้ท่านช่วยชี้แนะ  ทรรศนะ  ที่ถูกต้องในการดำรงชีวิต   และการดำเนินงาน

๖.  วัดบวรนิเวศวิหาร ถนนตะนาว   อธิษฐานขอให้ชีวิตปราศจากอันตรายทั้งปวง

ถ้ามีเคราะห์กรรมใด ๆ  ก็ขอให้ผ่อนหนักเป็นเบา

๗.  วัดชนะสงคราม ถนนจักรพงศ์  บางลำพู   อธิษฐาน  ขอชัยชนะ  ขอให้ชนะศัตรู

หมู่มาร   ชนะอุปสรรคทั้งปวง

๘.  วัดระฆัง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา  โบราณว่า  การทำบุญลำบากเท่าใด  ยิ่งได้บุญเท่านั้น

เพราะฉะนั้นควรนั่งเรือข้ามฟากไป  ให้ไปสักการะ สมเด็จพระพุฒาจารย์   โต   พรหมรังษี

และกราบไหว้พระประธาน   ขอพรท่านว่า    เวลาเดินทางไปทิศแห่งหนตำบลใดขอให้ปลอดภัย

เดินทางโดยสวัสดิภาพ  โชคดี  มีชัย  ตลอดไป

๙.  ภูเขาทองวัดสระเกศ เดินขึ้นไปไหว้ยอดดอยเพื่อบูชาพระมหาเจดีย์   อธิษฐานให้

มีชีวิตที่สูง  ไม่ตกต่ำ  ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา

*********************