คาถาบูชาพระพิฆเณศวร

นะโม ๓  จบ

โอมศรี   คะเณศายะ   นะนะ ( ๓  จบ )

ชะยา   คะเณศะ   ชะยา   คะเณศะ   ชะยะ   คะเณศะ

เทวา   มาตาชา    กีปา    ระวะตี    ปิตา    มะหาเทวา

ละฑุวัน   กาโกคะ  ละเค   สันตะ  กาเร  เสวา  เอกหันตะ

ทะยาวันตะ  จาระ  ภชาธารี  มาเก  สัพทูระ  เสเห  มุเสกี

อะสะวารี    อันธะนะ   โกอางขะ   เทตะ   โกภาษา   พาม

ณะนะ    โกตุต   กะเทตะ    โกหินะ    นิระธะนะ   โกมายา

ขอความสำเร็จ   ขอพระองค์ขจัดอุปสรรคทั้งปวง  ประทานความรู้  มีโชคมีทรัพย์