***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด***

คาถาบูชาพระพิฆเณศวร

นะโม ๓  จบ

โอมศรี   คะเณศายะ   นะนะ ( ๓  จบ )

ชะยา   คะเณศะ   ชะยา   คะเณศะ   ชะยะ   คะเณศะ

เทวา   มาตาชา    กีปา    ระวะตี    ปิตา    มะหาเทวา

ละฑุวัน   กาโกคะ  ละเค   สันตะ  กาเร  เสวา  เอกหันตะ

ทะยาวันตะ  จาระ  ภชาธารี  มาเก  สัพทูระ  เสเห  มุเสกี

อะสะวารี    อันธะนะ   โกอางขะ   เทตะ   โกภาษา   พาม

ณะนะ    โกตุต   กะเทตะ    โกหินะ    นิระธะนะ   โกมายา

ขอความสำเร็จ   ขอพระองค์ขจัดอุปสรรคทั้งปวง  ประทานความรู้  มีโชคมีทรัพย์