***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

คาถาบูชาพระแม่อุมา

นะโม ๓  จบ

โอม   ตัสสะ   ปาระพะตี

กาลี   ทุระคา   ปิยังมะมะ

ทุติยัมปิ   ตัสสะ   ปาระพะตี

กาลี   ทุระคา   ปิยังมะมะ

ตะติยัมปิ   ตัสสะ   ปาระพะตี

โอมซักตี้   โอม  ซักตี้   โอมซักตี้

( ขออำนาจวาสนา  รากฐานที่มั่นคง  โชค  ขอสิ่งปลูกสร้าง  ขอการขยายทรัพย์ )