คาถาบูชาพระแม่อุมา

นะโม ๓  จบ

โอม   ตัสสะ   ปาระพะตี

กาลี   ทุระคา   ปิยังมะมะ

ทุติยัมปิ   ตัสสะ   ปาระพะตี

กาลี   ทุระคา   ปิยังมะมะ

ตะติยัมปิ   ตัสสะ   ปาระพะตี

โอมซักตี้   โอม  ซักตี้   โอมซักตี้

( ขออำนาจวาสนา  รากฐานที่มั่นคง  โชค  ขอสิ่งปลูกสร้าง  ขอการขยายทรัพย์ )