***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด***

ปฎิทิน โหราศาสตร์ ไทย จีน ฮินดู

ปฎิทิน จีน  ต้องใช้ IE 7 จึงจะอ่านได้สมบูรณ์นะครับ เอาเมาส์ไปคลิกตรงวันที่ จะแสดงผลเป็น ดิถี และขึ้น/แรม แบบจีน แปลภาษาไทยกำกับด้วย