***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

บรรยายเรื่องจุดเริ่มต้นของจักรวาลกับบาทหลวงชาวคริสต์ นำเสนอโดย อาศรมศรีจักรนารท http://www.astroneemo.net
Subtitle ภาษาไทยเพิ่งแปลเสร็จ มค 2555 นี้เอง เวลาเพียง 10 นาทีแต่การแปลทำได้ช้ามากเนื่องจากสุขภาพไม่ค่อยจะดี
บทบรรยาเรื่องนี้ เป็นความต่อเนื่องมากจากเรื่อง"การทำแท้ง" ท่านอาจารย์ได้บรรยาเพิ่มเติมเกี่ยวกับจักรวาล และเรื่องวิบากกรรม