***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

第四式: 蓮花開功 ( 活化腦力) ท่าที่ 4 ดอกบัวบาน

 

雙手掌往身體兩側向上舉慢慢吸氣掌心向下並向百會穴灌氣.

แขนทั้งสองกางออกไปข้างลำตัวแล้วคยกขึ้น ค่อยๆหายใจเข้า ฝ่ามือลดลงไปที่จุดไป๋ฮั่วเซี่ย อัดลมให้เต็มท้อง

反轉手掌成蓮花狀置於頭部正前方(吐氣)

ฝ่ามือพลิกกลับทำเป็นรูปดอกบัววางไว้ตรงด้านหน้าระดับ (หายใจออก)

雙手掌往上舉起至最高點 (吸氣)

ยกฝ่ามือขึ้นพร้อมยกแขนขึ้นเหยียดตรงให้อยู่ในระดับสูงสุด

(หายใจเข้า)

雙手掌往下經身體証前方下滑至肚擠並向腹部 灌氣 (吐氣)

ฝ่ามือทั้งสองวางลงระดับท้องน้อย

จุดกึ่งกลางลำตัวแล้วอัดลมให้เต็มท้อง

(หายใจออก)

重複動作1-4 共八次

ทำซ้ำท่าที่ 1-4 จำนวน 8 ครั้ง