***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

(3)第三式: 彈子神功 ( 手指麻痺) ท่าที่ 3 กระสุนพลังเทพ


1.雙手掌往身體兩側向上舉 手心向上 抖動所有手指 手臂向上伸直(吸氣)

แขนทั้งสองกางออกไปข้างลำตัวแล้วยกขึ้น ยกฝ่ามือขึ้นและเขย่านิ้วมือทุกๆนิ้ว แขนยกขึ้นเหยียดตรง

(หายใจเข้า)

2.雙手掌往下, 手心向下並 抖動所有手指, 雙掌繞過百會穴經胸部正前方往下移動(吐氣)

แขนทั้งสองกางออกไปข้างลำตัวเหยียดลงล่าง ฝ่ามือผายไปด้านล่างและเขย่านิ้วมือทุกๆนิ้ว ฝ่ามือทั้งสองเคลื่อนผ่านจุดไป๋ฮั่วเซี่ย ตรงกลางท้องน้อย (หายใจออก)

3.重複動作1-2 共八次 ทำซ้ำท่าที่ 1-2จำนวน 8 ครั้ง