***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

(2)第二式: 左右開功 ( 練腰力) ท่าที่ 2 เปิดซ้ายขวา (บริหารเอว)

1.雙手向身體正前方平行提起 與肩同高,手掌心向上 (吸氣)

แขนทั้งสองข้างเหยียดออกไปด้านหน้า พร้อมหงายฝ่ามือออก ยกเสมอหัวไหล่

(หายใจเข้า)

2.身體向左轉45(吐氣),右手掌掌心貼近額頭左手掌掌心貼近鼻孔慢慢吸氣,扭腰並將頭部往下眼睛往後看, 當頭部抵達膝蓋時吐氣.

เอียงตัวไปทางซ้าย 45 องศา (พร้อมหายใจออก) ฝ่ามือขวาจับที่กระหม่อม ฝ่ามือซ้ายจับที่ปลายจมูก ค่อยๆหายใจเข้า หมุนเอวพร้อมก้มศีรษะลง สายตาเพ่งมองไปข้างหลัง เมื่อศีรษะก้มสุดถึงหัวเข่าแล้วจึงหายใจออก

3.慢慢吸氣並將頭部慢慢提起,並扭腰將身體轉正

雙手向身體正前方提起 與肩同高手掌心向上 (吸氣)

สูดลมหายใจเข้าช้า ๆ และค่อยๆยกศีรษะขึ้นมา พร้อมกับบิดเอวตั้งตรง

แขนทั้งสองยกตั้งขึ้นเหยียดไปข้างหน้าเสมอไหล่ ฝ่ามือหงายออก (หายใจเข้า)

4.身體向右轉45(吐氣),左手掌掌心貼近額頭右手掌掌心貼近鼻孔慢慢吸氣,扭腰並將頭部往下眼睛往後看, 當頭部抵達膝蓋時吐氣.

เอียงตัวไปทางขวา 45 องศา (พร้อมหายใจออก) ฝ่ามือซ้ายจับที่กระหม่อม ฝ่ามือขวาจับที่ปลายจมูก ค่อยๆหายใจเข้า หมุนเอวพร้อมก้มศีรษะลง สายตาเพ่งมองไปข้างหลัง เมือศีรษะก้มสุดถึงหัวเข่าแล้วจึงหายใจออก

5.慢慢吸氣並將頭部慢慢提起,並扭腰將身體轉正 雙手掌繞過白會穴經頸部再反轉手掌心貼緊胸部慢慢往下滑至肚擠並向腹部灌氣(此時吐氣).

ค่อยสูดลมหายใจเข้าและค่อยๆยกศีรษะขึ้นมา พร้อมกับบิดเอวตั้งตรง ฝ่ามือทั้งสองหมุนผ่านจุดไป่ฮั่วเซี่ย ลำคอหมุนกลับ ฝ่ามือทาบไปที่หน้าอกแล้วค่อยๆเคลื่อนลงถึงท้องน้อยจนลมเต็มท้องแล้ว หายใจออก

6.重複動作1-6 共八次 ทำซ้ำท่าที่ 1-6 จำนวน 8 ครั้ง