***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***


第一式: 養氣神功 ( 養神氣) ท่าที่ 1 โคจรลมปราณ (บำรุงเลี้ยงพลังชี่)

第二式: 左右開功 ( 練腰力) ท่าที่ 2 เปิดพลังซ้ายขวา (ฝึกบริหารเอว)

第三式: 彈子神功 ( 手指麻痺) ท่าที่ 3 กระสุนพลังเทพ (กระตุ้นนิ้วมือป้องกันอัมพฤกษ์)

第四式: 蓮花開功 ( 活化腦力) ท่าที่ 4 ดอกบัวบาน (กระตุ้นสมอง)

第五式: 恐龍神功 ( 活化脊隨) ท่าที่ 5 เทพมังกรฟ้า (กระตุ้นกระดูกสันหลัง)

第六式: 向下開功 ( 調整甲狀腺) ท่าที่ 6 เปิดพลังเบื้องล่าง (กระตุ้นต่อมไทรอยด์)

第七式: 劃手蟬功 ( 舒胸活血) ท่าที่ 7 จักจั่นขยับปีก (กระตุ้นการหมุนเวียนโลหิต)

第八式: 前後蹲功 ( 軟化筋骨) ท่าที่ 8 คารวะหน้าหลัง (ระบบประสาทและเส้นเอ็น)

第九式: 收功 ท่าที่ 9 เก็บกระบวนท่า