***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

自然美能量養身氣功การบำรุงเลี้ยงพลังชี่ในร่างกายให้สมดุลย์ด้วยธรรมชาติ

要養身, 先練氣, 要練氣, 先定心, 自然美能量養生氣功為一種調身, 調息, 調心三合一的氣功, 展現的特點是動靜相兼, 意氣相隨, 神體合一, 上下一致. 經常練習自然美能量養生氣功, 不但可以使我們身, , 靈得到淨化, 並可以使我們精神飽滿身體健康, 進而達到養心神, 補腎氣, 調脾胃, 強肝肺, 增強免疫力, 去老 還童, 延遲老化等功能, 本課程分初階功,中階功,高階功及防癌健康操:


หากจะดูแลสุขภาพร่างกาย อันดับแรกจะต้องฝึกลมปราณหรือลมหายใจ(ชี่) เมื่อฝึกแล้วจึงฝึกจิตใจให้สงบระงับธรรมชาติย่อมที่จะมีความสามารถที่จะก่อให้เกิดพลังชี่หล่อเลี้ยงชีวิต ซึ่งเป็นหลักในวิชา(ชี่กง)ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะของร่างกาย ความคิด และจิตใจเข้าด้วยกันรวมเป็นหนึ่ง จุดเด่นที่ปรากฏชัดของชี่กงก็คือ ความสงบกับการเคลื่อนไหวพริ้วไหวไปด้วยกัน พลังแห่งความคิดและปราณล้วนผสมผสาน ร่างกายและจิตวิญญาณรวมกันเป็นหนึ่ง เกิดความสมดุลย์ไม่แบ่งแยก


หากฝึกฝนเป็นประจำย่อมทำให้เกิดพลังแห่งธรรมชาติหมุนเวียนในร่างกาย มิเพียงเท่านั้นยังสมารถทำให้ ร่างกายจิตใจ และวิญญาณ สามารถบรรลุถึงความสงบสุข และสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ จบบรรลุถึงการขัดเกลาอบรมจิต บำรุงพลังแห่งชีวิตและระบบอวัยวะภายในร่างกายให้อยู่สภาวะสมดุลย์ หวนคืนสู่ความเยาว์วัย ชลอความ

ชราออกไปกลายเป็นหนุ่มสาวในและบทการฝึกนี้ได้แบ่งออกเป็น 3 ระดับดังนี้