***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

何謂氣功? ชี่กงคืออะไร


氣功它是一種將人體本元所生的氣發輝到最大功效的自我鍛鍊法, 運用意識的調養進行調形, 調心, 調息相互結合的自我身心鍛鍊, 並對人體生命過程實行自我調節, 自我控制, 借以獲得舒通經絡, 調和氣血, 平衡陰陽, 增強體質, 袪病延年等作用, 它是一種使人體健康長壽的一門科學, 也是一種修練人體元氣增強的功夫.


ชี่กงคือการฝึกบริหารร่างกายด้วยตนเองแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถนำศักยภาพของพลัง”ชี่”ในร่างกายไปสู่การพัฒนาในระดับสูงสุด และนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพในด้านการปรับปรุงด้านพฤติกรรม พัฒนาจิต และพัฒนาการทางความคิดรวมทั้งการผสมผสานจิตใจและร่างกายให้รวมเป็นหนึ่ง และมีวิธีการพัฒนาเรียงลำดับขั้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอน การควบคุมตนเอง อีกทั้งยังได้รับการปรับระบบการหมุนเวียนโลหิต ระบบประสาท ระบบพลังชี่ที่หมุนเวียนอยู่ในร่างกายอยู่ในสภาวะสมดุลย์และแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและยืดอายุให้ยืนยาวขึ้น ชี่กงคือวิชาที่ใช้เสริมสร้างสุขภาพร่างกายแขนงหนึ่ง และก็เป็นพื้นฐานแห่งการฝึกฝนตนเองเพื่อเพิ่มพูนพลังและความสามารถของชีวิตให้สมบูรณ์