***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

เอาไว้เปิดในงานมงคลนะครับ เช่น เปิดร้านใหม่ แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล ฯลฯ

吉祥偈

願晝吉祥夜吉祥,晝夜六時恆吉祥

一切時中吉祥者,願諸三寶哀攝受

願晝吉祥夜吉祥,晝夜六時恆吉祥

一切時中吉祥者,願諸上師哀攝受

願晝吉祥夜吉祥,晝夜六時恆吉祥

一切時中吉祥者,願諸護法常擁護

觀音菩薩妙難酬,清淨莊嚴累劫修

浩浩紅蓮安足下,彎彎秋月掛眉頭

瓶中甘露常遍洒,手內楊枝不計秋

千處祈求千處應,苦海常作度人舟

普陀落伽常入定,隨緣赴感靡不周

尋聲救苦度群迷,故號名為觀自在