***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

************************

พินทุกัปหมายถึง
การทำพินทุจุดที่ผ้าด้วยรูปวงกลมเป็นต้นที­่มุมจีวรด้านใดด้านหนึ่งตามพระวินัย 3 จุด
วิธีทำจับชายผ้ามุมใดมุมหนึ่งขึ้นมา
ประนมมือขึ้นแล้วตั้งนะโมฯ 3 หน จับปากกาจรดลงไปที่ผ้า พร้อมกับกล่าวคำพินทุผ้า 3 ครั้ง
ครั้งดังต่อไปนี้
อิมัง พินทุกัปปัง กะโรมิ
จุดที่ 1
ทุติยัมปิ อิมัง พินทุกัปปัง กะโรมิ
จุดที่ 2
ติติยัมปิ อิมัง พินทุกัปปัง กะโรมิ
จุดที่ 3
คำกล่าวบริกรรมขณะใช้ปากกาหรือดินสอดำทำจุ­ดที่ผ้าไตรจีวร