***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

ปลูกเรือนตามวัน

ปลูกวันอาทิตย์จะเกิดทุกข์อุบาทว์    ปลูกวันจันทร์ทำได้สองเดือนจะได้ผ้าผ่อนและสิ่งของ  ปลูกวันอังคารทำแล้วสามวันจะเจ็บไข้หรือไฟไหม้  ปลูกวันพุธจะได้ลาภและผ้าผ่อนอันดี  ปลูกวันพฤหัสบดีเกิดสุขสำราญทำแล้วห้าเดือนจะได้ลาภ ปลูกวันศุกร์ความทุกข์สุขก่ำกึ่ง หลังสามเดือนได้ลาภเล็กน้อย  ปลูกวันเสาร์จะเกิดพยาธิเลือดตกยามออก ทำเสร็จแล้วสี่เดือนจะยากลำบาก


(หมาย เหตุ****กฎเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น เป็นกฏเณฑ์ของหมอดูพื้นบ้าน ไม่ใช่กฏเกณฑ์ของระบบโหรฯเพราะโหรการใช้ฤกษ์ที่คำนวณจากดวงชาตาในระบบ โหราศาสตร์ ที่คำนวนจากกลุ่มดาวฤกษ์ทั้ง 27 ฤกษ์ และสมพงษ์กับดวงชาตาเจ้าการ สามารถใช้ได้ทุกวันไม่มียกเว้น)