***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

36 2111

อันนี้ทางไทยเรียกสามเหลี่ยมชายธง บ้านหลังใดที่สร้างอยู่บนที่ดินระหว่างถนนขนาบ 2ด้าน แล้วเป็นรูปตัว Y และมีมุมองศาภายในน้อยกว่า 90 องศา  ภาษาฮวงจุ้ยเรียกว่า ฮวงจุ้ยกรรไกรพิฆาต 剪刀煞 (เจี่ยนตาวซ่า) ซึ่งถือว่าเป็นฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยที่อัยตรายที่สุด เพราะเป็นพื้นที่ธาตุไฟ อยู่ไปก็ร้อนรน ควรพยายามหลีกเลี่ยง พื้นที่ดินแบบนี้ให้ได้มากที่สุด ผลร้ายก็คือการทะเลาะเบาะแว้งกับคนในบ้านและข้างบ้าน อุบัติเหตุ ผ่าตัด มีคดีความขึ้นโรงขึ้นศาล

วิธีแก้ไข
1.ให้ทำการตัดมุมแหลมที่ยื่นออก สละที่ดินให้เป็นของสาธารณะ  แล้วล้อมรั้วให้เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูแทน
2.ปลูกต้นไม้สูง(ธาตุไม้)บังเอาไว้และขุดบ่อน้ำ(ธาตุน้ำ)เอาไว้ที่มุมแหลม(ธาตุไฟ) เพื่อลดทอนและส่งเสริมธาตุไฟให้ก่อเกิดคุณแทนโทษ
3.พื้นที่นี้เหมาะสำหรับทำโรงงาน เกี่ยวกับโลหะ เครื่องจักรยนต์กลไก ซ่อม หรือธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับไฟ เช่นหมูกะทะ (ไม่เหมาะสำหรับอยู่อาศัย)
4.นอกจากพื้นที่นี้เหมาะสำหรับสร้างเจดีย์ เพื่อลดทอนความแรงของฮวงจุ้ยกรรไกรพิฆาต หรือสร้าง ศาลเจ้า ที่เป็นเทพเจ้าฝ่ายบู๊ ก็จะเกิดความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์มากกว่าที่อื่นๆ

 

9663 36836 1