***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

ตกแต่งห้องนอนตามหลักฮวงจุ้ย

ห้องนอนหลักควรจะต้องมีหน้าต่าง ให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก กลางวันจะต้องให้แสงแดดส่องถึง ซึ่งจะส่งผลให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบาย และในสำหรับกลางคืนหน้าต่างก็ควรจะต้องมีผ้าม่าน เพื่อที่จะป้องกันแสงไฟที่จะสาดส่องเข้ามายามค่ำคืน และจะช่วยให้เจ้าของห้องนอนหลับสนิท


การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยในสมัยปัจจุบัน โครงสร้างและรูปแบบจะคล้ายๆกันหมด
โดยเฉพาะการจัดตำแหน่งห้องน้ำไปอยู่ในตำแหน่งเดียวกันของทุกๆชั้น ถ้าหากเราทำการเปลี่ยนแปลงผังห้อง โดยนำตำแหน่งห้องน้ำเปลี่ยนไปเป็นห้องนอน ก็เท่ากับว่าห้องนอนของเราไปอยู่ภายใต้ห้องน้ำห้องส้วมของคนอื่น ทำเช่นนี้จะเป็นอันตรายต้อคนที่อยู่อาศัย เพราะห้องน้ำเป็นแหล่งของความชื้น เชื้อโรค และภายใต้ห้องน้ำก็จะยังมีท่อน้ำต่างๆ ที่ต่อมาจากโถชำระ ซึ่งจะเป็นการทำลายความงามสงบของผู้อยู่อาศัย  และส่งผลต่อเนื่องไปยังสุขภาพอีกด้วย


ห้องน้ำเป็นสถานที่ๆปลดทุกข์ของคนทั้งบ้านซึ่งใช้ร่วมกัน และก็มักจะมีกลิ่นทีไม่พึงประสงค์และความอับชื้นเกิดขึ้น ประตูห้องน้ำไม่ควรจะเป็นทิศตรงกันกับประตูห้องนอนและห้องครัว จะทำให้ผู้อยู่อาศัยสุขภาพไม่ดี

ส่วนห้องครัวที่เราใช้ประกอบอาหาร มักจะมีกลิ่นควันของน้ำมันในเวลาประกอบอาหาร จะส่งผลไปยังห้องตรงข้าม ทำลายสุขภาพผู้อยู่อาศัยที่อยู่ห้องตรงข้ามทำให้หน้าที่การงานติดขัด ห้องครัวนั้นเป็นแหล่งแห่งความร้อนจากเตาไฟ ไม่ควรที่จะอยู่ติดกับห้องนอน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ควรมีเตียงนอนที่อยู่ติดกับเตาไฟโดยมีเพียงกำแพงห้องกั้นอยู่


กระจกเงาทำหน้าที่สะท้อน ในหลักของฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัย กระจกทำหน้าที่สะท้องชี่พิฆาตให้สะท้อนออกไป แต่หาก นำไปติดที่ใกล้หน้าประตู กระจกจะทำหน้าที่ สะท้อนพลังชี่พิฆาตเข้าไปในห้องแทน นำความไม่ดี และชั่วร้ายเข้าสู่ห้อง และที่สำคัญไม่ควรติดอยู่ตำแหน่งหน้าเตียงนอน เพราะเมื่อเราตื่นนอน ก็มักจะตกใจเมื่อเห็นเงาสะท้อนของตัวเอง