***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

ปรับฮวงจุ้ยห้องครัว

ตำแหน่งเตาไฟในทุกครัวเรือน ถ่าน ฟืน หมายถึงการได้มาซึ่งโภคทรัพย์และความสามารถในการหาทรัพย์ของครอบครัวๆหนึ่ง  แม้กระทั่งในปัจจุบันมีการนำแก๊สหุงต้มเข้ามาใช้แทนก็ตาม  ตำแหน่งนี้ก็ยังคงอยู่อย่างนั้นแม้นว่าจะไม่มีการใช้ถ่านและฟืนแล้วก็ตาม  จุดนี้จริงๆก็คือตำแหน่งเปิดปิดเตาแก๊สหุงต้มที่เราใช้กันนั่นเอง    ตำแหน่งหน้าเตาไฟนั้นจะต้องโล่งกว้าง และหันไปสู่ทิศกำเนิดชี่(แซขี่) ของเจ้าของบ้านชายหรือหญิง

ในกรณีที่การออกแบบห้องครัว ในพื้นที่จำกัด และไม่สามารถหันหน้าเตาไฟไปสู่ทิศมงคลของเจ้าของบ้านทิศใดทิศหนึ่งได้ ก็อาจจะหันหน้าเตาไปสู่ทิศอายุของมารดาเจ้าของบ้านแทน ในกรณีนี้จะทำให้คนในบ้านรักใคร่สามัคคีปรองดองซึ่งกันและกัน

ห้องครัวตามหลักฮวงจุ้นนั้นมีพลังพิเศษสามารถสยบชี่พิฆาตหรือทำลายตำแหน่งอัปมงคลต่างๆในบ้านได้เป็นอย่างดี   ดังนั้นการหาตำแหน่งห้องครัวโดยตั้งไว้ในจุดที่ไม่สำคัญหรือวางในตำแหน่งร้ายในบ้าน ก็อาจกลับส่งผลดีให้กับเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัย ดังนั้นซินแสฮวงจุ้ยโดยมากมักจะแนะนำให้ตั้งห้องครัวในหนึ่งในสี่จุดร้ายของเจ้าของบ้านโดยคำนวนจากดวงชาตา พลังของหยางที่พวยพุ่งมาจากเปลวไฟในเตาสามารถที่จะทำลายฮุ่ยชี่(ชี่ร้ายมีกลิ่นเหม็น) ที่แผ่กระจายมาจากจุดอัปมงคลนั้นๆ ปรับให้กลายเป็นชี่ที่ดีเป็นมงคลในบ้าน และที่สำคัญตำแหน่งห้องครัวของบ้านควรที่จะอยู่ประมาณค่อนมาทางหลังบ้าน และจะต้องให้ห่างจากประตูใหญ่ให้มากที่สุด  

เสียงของน้ำที่ไหลลงในรางน้ำหรือก๊อกน้ำ ห้ามอยู่ตรงข้ามหรือใกล้กับกับตำแหน่งของเตาไฟอย่างเด็ดขาดเพราะจะเกิดการเป็นปรปักษ์ต่อกัน อีกทั้งเตาไฟก็ไม่ควรตั้งอยู่ตรงใจกลางของห้องครัว เพราะว่าเฟลวไฟที่โชติช่วงในตำแหน่งนี้จะเป็นการทำลายความสามัคคีของคนในบ้าน

ต่อมาก็ต้องคำนงถึงการจัดวางเครื่องครัวต่างๆภายในครัว หากมีการใช้เตาไฟฟ้าหรือเตาไมโครเวฟ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า และเตาปิ้งขนมปัง ก็ควรจะจัดวางไว้ในตำแหน่งที่เป็นมงคลในห้องครัว(โดยคำนวณจากดวงชาตาของเจ้าของบ้าน)

ในเรื่องของการเป็นปรปักษ์ต่อกันของธาตุไฟและน้ำหากสามารถที่จะสร้างความสมดุลย์ของธาตุทั้งสองได้ จนกระทั่งสามารถสร้างพลังงานจากธาตุทั้งสองขึ้นมาได้ และสามารถที่ที่จะแก้ไขฮวงจุ้ยให้กับห้องครัว ในหลักการของฮวงจุ้ยนั้น ห้องครัวได้ถุกกำหนดว่าเป็นพลังหยิน  เป็นแหล่งเก็บธัญญาหาร และก็ไม่ใช่เป็นตำแหน่งที่คนทั้งบ้านมาร่วมกันใช้สอยอยู่เป็นประจำ ดังนั้น หากสามารถที่จะแบ่งส่วนของห้องครัวส่วนหนึ่งมาเป็นห้องรับประทานอาหาร ก็สามารถที่จะเพิ่มพลังหยางให้กับห้องครัว และทำให้พลังหยินหยางได้เกิดความสมดุลย์ขึ้น