***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

ภาค 11.การคำนวณหากำลังพระเคราะห์ทั้ง 7และสรุปอัปป

หากำลังพระเคราะห์ทั้ง 7และสรุปอัปป ของวันเกิดของเจ้าชาตา คือ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2526 ณ. เวลาท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร

การคำนวณหาสมผุสกำลังพระเคราะห์ทั้ง 7 คือ ดาวอังคาร (แทนด้วยสัญลักษณ์เลข ๓) ดาวพุธ(แทนด้วยสัญลักษณ์ เลข๔) ดาวพฤหัส (แทนด้วยสัญลักษณ์เลข ๕) ดาวศุกร์ (แทนด้วยสัญลักษณ์เลข ๖) ดาวเสาร์ (แทนด้วยสัญลักษณ์เลข ๗) ดาวราหู (แทนด้วยสัญลักษณ์ เลข๘) และดาวมฤตยู (แทนด้วยสัญลักษณ์เลข ๐)  โดยการตั้งจุลศักราชในปีนั้นลง เอา 610 ลบ ที่เหลือเป็น”สรุปอัปป” จากนั้นให้ตั้ง”สรุปอัปป”ลง เอา 12 คูณ เอา”ราศีมัธยมรวิ” บวก เอา 30 คูณ จากนั้น เอา “องศามัธยมรวิ” บวก เอา 60 คูณ เอาลิปดามัธยมรวิบวก  ผลลัพธ์สำเร็จเป็นกำลังพระเคราะห์ทั้ง 7 องค์

วิธีทำ  สูตร ก. (จุลศักราช)  - 610  =  สรุปอัปป

ข. (สรุปอัปป X  12) + ราศีมัธยมรวิ X  30 + องศามัธยมรวิ = กำลังพระเคราะห์ทั้ง 7


1.1) 1345 - 610 = 735

1.2) 735 X  12 =  8820

1.3) 8820 + 6=  8826

1.4) 8826 X  30 =  264780

1.5)  264780 + 11 =  264791

1.6) 264791 X  60 =  15887460

1.7) 15887460 + 16 =  15887476

เพราะฉะนั้น กำลังพระเคราะห์ทั้ง 7องค์ คือ 15887476 ลิปดา