***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

 

 

ภาค 9.การคำนวณอุจวิเศษ

หาอุจวิเศษของวันเกิดของเจ้าชาตา คือ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2526 ณ. เวลาท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร

การคำนวณหาอุจวิเศษ หรือ อุจพิเศษ คือหาผลต่างของ มัธยมจันทร์  กับ มัธยมอุจ หากมัธยมจันทร์มีค่าน้อยกว่าตัวลบ(มัธยมอุจ)ให้เอา 12 ราศีบวกกับมัธยมจันทร์ก่อนแล้วจึงลบ

วิธีทำ  สูตร  (มัธยมจันทร์)  - (มัธยมอุจ)  = อุจวิเศษ

1). (7.33 ° 21 29 ) +12 - (12.17 ° 57 0) =   7.15 ° 24 29

ดังนั้น อุจวิเศษ คือ  7 ราศี 15 องศา 24 ลิปดา 29 ฟิลิปดา