***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

 

 

ภาค 8.การคำนวณผลอาทิตย์

หาผลอาทิตย์ ของวันเกิดของเจ้าชาตา คือ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2526 ณ. เวลาท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร

การคำนวณหาผลอาทิตย์ คือผลต่างของ มัธยมอาทิตย์ กับ สมผุสพระอาทิตย์

วิธีทำ  สูตร  (มัธยมพระอาทิตย์)  - (สมผุสพระอาทิตย์)     = ผลอาทิตย์

1). (6.12 ° 9 5 ) - (6.10 ° 7 5) = 0.2 ° 2 0

ดังนั้น ผลอาทิตย์คือ 0 ราศี 2 องศา 2ลิปดา 0 ฟิลิปดา