***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

บทที่ 7

ในสาระคิกะพละ

˜

108.  ในสาระคิกะพละ ในสาระคิกะพละคือกำลังธรรมชาติของแต่ละดาวเคราะห์ค่าของกำลังที่ดาวเคราะห์ได้นั้นสุดแท้แต่แสงรัศมีของดาวเคราะห์  อาทิตย์ มีแสงรัศมีแก่กล้าที่สุดได้ค่าของในสาระคิกะพละมากที่สุด  รัศมีของเสาร์มีแสงน้อยที่สุดได้ค่าของในสาระคิกะพละน้อยที่สุด  กำลังนี้เป็นกำลังประจำของดาวเคราะห์และให้ผลแก่เจ้าชะตา  ในคัมภีร์กล่าวว่า “ในสาระคิกะพละจากเสาร์เพิ่มขึ้นทุกทีจนอาทิตย์”  (ตามลำดับของแสงรัศมีดังนี้  ตั้งแต่เสาร์,  อังคาร,  พุธ,  พฤหัสบดี,  ศุกร์,  จันทร์  ถึงอาทิตย์)

ต่อไปนี้เป็นค่าของในสาระคิกะพละ  เศษเป็นทศนิยมเพื่อความสะดวก.

ดาวเคราะห์                                          ค่าของในสาระคิกะพละ

อาทิตย์                                                                   60.00                                                     ษัษติอางศ

จันทร์                                                                     51.43                                                            ,,

ศุกร์                                                                        42.85                                                            ,,

พฤหัสบดี                                                              34.28                                                            ,,

พุธ                                                                          25.70                                                            ,,

อังคาร                                                                    17.14                                                            ,,

เสาร์                                                                         8.57                                                            ,,


ตัวอย่าง 52 : ในสาระคิกะพละของดาวเคราะห์ในชะตาตัวอย่าง :

อาทิตย์                                                                   60                                                           ษัษติอางศ

จันทร์                                                                     51.43                                                           ,,

อังคาร                                                                    17.14                                                     ษัษติอางศ

พุธ                                                                          25.70                                                            ,,

พฤหัสบดี                                                              34.28                                                            ,,

ศุกร์                                                                        42.85                                                            ,,

เสาร์                                                                         8.57                                                            ,,