***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

กรุณาคลิ๊กที่ภาพ/ปฏิทินเพื่อขยายเต็มจอ
ปัญจางคนัม ดิถีเพียร เวลานักษัตร มุหูรตะดี-ร้าย  โยค กรณะ ราหูกาล คุลิกากาล ยมกาล  ปฏิทินวันสำคัญและเทศกาลต่างๆของไทย จีน ฮินดู วันพระไทย พระจีน  วันหยุดราชการ ปฏิทินวันไหว้เจ้าจีน -ฮินดู  ปฏิทินดูฤกษ์มงคล  แต่งงาน ออกรถ ขึ้นบ้านใหม่ ฯลฯ  ดูวันชง ปฎิทินโหราศาสตร์ไทย-ภารตะ(ฮินดู) สมผุสดาวระบบนิรายนะ   เวลาลัคนาจร ทุกวันทุกราศี  ปฏิทินฤกษ์บน-ฤกษ์ล่าง ดิถีขึ้น-แรม ดิถีดีร้ายประจำวัน  กาลโยคประจำปี   ยามอัฐกาล ปฏิทินดาราศาสตร์ ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ สุริยุปราคา จันทรุปราคา  ฝนดาวตก