***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228*** 

ในวันนี้จะมีช่วงเวลาสำคัญเรียกว่า ปูรวาหนะ กาล ซึ่งเป็นช่วงเวลาหรือฤกษ์ยามสำคัญสำหรับการทำพิธีบูชาพระแม่สรัสวดี เพื่อให้ได้รับความสำเร็จในการขอพร  ซึ่งปูรวาหนะ กาล นี้จะอยู่ระหว่างช่วงสายถึงช่วงบ่ายของดิถีขึ้น 5 ค่ำ แต่ในบางปี วันวสันต ปัญจมี อาจจะเลื่อนเข้ามาเป็นวันดิถีขึ้น 4 ค่ำ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการคำนวณทางโหราศาสตร์

 


โหราจารย์ชาวฮินดูหลายท่านเชื่อว่า วันวสันต ปัญจมี นี้เป็นฤกษ์ยามพิเศษที่เรียกว่า  (अबूझ  อพูฌา)  ซึ่งเป็นฤกษ์งามยามดีสำหรับการประกอบการมงคลทุกชนิด และการเริ่มกิจการใหม่เพื่อความเจริญรุ่งเรือง และถือเป็นฤกษ์มงคลสำหรับการบูชาพระแม่สรัสวดี