***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***


สำหรับวันกุมภา สังกรานติ ในช่วงเวลา 16 ฆทิ (หรือ 6ชั่วโมง 24 นาที,มาตราวัดเวลาทางโหราศาสตร์ 1ฆทิหรือ 1มหานาฑี เท่า 24 นาทีปัจจุบัน) ก่อนที่จะพระอาทิตย์ข้ามไปราศีกุมภ์ ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับทำพิธี ทาน ปุณญา
นอกจากนี้ในวันนี้ถือว่าการให้อาหารแก่วัวถือว่าเป็นมงคลอย่างสูง นอกจากนี้การอาบน้ำในแม่น้ำคงคาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณ” ตริเวณี” Triveni ที่แม่น้ำคงคา และ แม่น้ำยมุนามาบรรจบถือว่าเป็นมงคลอย่างสูง
ในภาคใต้อินเดีย วันสังกรานติ เรียกว่า “วันสังกรามานัม”