***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***


 

ตามปฏิทินของอินเดียเหนือ วันนี้จะตกอยู่ในช่วงกลางของเดือน มาฆะ และยังเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า”วัน มาฆี อมาวาสยา” คนจำนวนมากใช้เวลาในการอาบน้ำในแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ไม่เพียงเฉพาะแต่ในวัน เมานิ อมาวาสยาเท่านั้นแต่ยังทำการอาบน้ำตลอดทั้งเดือนมาฆะ อีกด้วย( มาฆะ มหินา)  โดยทั่วไปพิธีกรรมอาบน้ำจะเริ่มจากวันเพ็ญเดือนปุษยะ (เปาษะ ปูรณิมาและมาสิ้นสุดเมื่อถึงวัน มาฆะ ปูรณิมา  

ในช่วงเทศกาลสำคัญ กุมภะ มีละ วันเมานิ อมาวาสยา เป็นวันอาบน้ำที่สำคัญที่สุดที่ ปรายัค ในเมืองแอลลาบัดและเป็นที่รู้จักในชื่อของ”วันอมฤตโยคะ”และ”วันกุมภะ พาร์วา” ผู้คนที่ทำพิธีอาปน้ำล้างบาปก็จะทำการถือพรตอดอาหารและไม่พูดจากันตลอดทั้งวันและคืน