***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***


 

หมู่บ้านสังกาฏในรัฐราชสถานมีวัดแห่งหนึ่งที่อุทิศถวายเพื่อเทพธิดาสังกาฎ หรือหรือเรียกว่าวัด สังกาฏ จตุร มาตา วัดนี้มีระยะทางประมาณ 60 ก.ม. จากแอลวอร์และ 150 ก.ม.จากเมืองชัยปุระเมืองหลวงของรัฐของรัฐราชสถาน
ในวันนี้ชาวฮินดูจะทำการบูชาองค์พระพิฆเนศวรและบูชาองค์พระแม่ สังกาฏ มาตา เพื่อความสุขและความเจริญรุ่งเรือง