***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

 

ในระหว่างเดือนมาฆะผู้คนจะอาบน้ำในตอนเช้าในแม่น้ำคงคาหรือในแม่น้ำยมุนาอันศักดิ์สิทธิ์ ตลอดเดือนในฤดูหนาวที่หนาบเหน็บ และในช่วงเวลาระหว่างนี้จะต้องอาบน้ำทุกวันเริ่มจากวันเปาษะ ปูรณิมา(วันเพ็ญเดือนปุษยะ) และสิ้นสุดเมื่อ ถึงคืนวันเพ็ญ วันมาฆะ ปูรณิมา (หรือวันมาฆะบูชาตามคติพุทธศาสนา)  ซึ่งชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นการสร้างมหากุศล นอกจากนี้ในช่วงเวลานี้จะมีการบริจาคทานให้แก่คนยากจนตลอดทั้งเดือน

และในเทศกาลนี้ชาวฮินดูเชื่อว่าการอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ Dashashwamedh Ghat  เมืองพาราณสี ถือว่าเป็นมงคลอย่างสูงและมีความเชื่อกันว่าจะช่วยปลดปล่อยวิญญาณจากวงจรของการเกิดและการตายหรือการหลุดพ้นจากสังสารวัฏ