***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

 

 

ความสำคัญในวันนี้มีปรากฏในคัมภีร์ภุริษยปุราณะ เล่าตำนานเอาไว้ว่า ในสมัยหนึ่งมีนางอัปสร หรือเทพธิดา ได้ทำการล่อลวงพระมหาฤาษีเมธาวีให้แต่งงานด้วย จนกระทั่งหลายปีผ่านไปนางได้ตัดสินใจที่จะกลับไปอยู่เทวโลกตามเดิม แต่ถูกพระฤาษีห้ามเอาไว้ แต่นางก็ไม่เชื่อฟังพระฤาษี พระฤาษีจึงสาปนางให้กลายเป็นแม่มด และสั่งเอาไว้ว่าหากนางต้องการจะถอนคำสาปนี้ จะต้องทำการถือพรตในวัน บาปะโมโจะนี เอกาทศีนี้เท่านั้น นางจึงจะพ้นจากคำสาปได้