***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***


 

เรื่องราวของวันนี้ปรากฏใน คัมภีร์ พรหมาณฑปุราณะ ซึ่งเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระมหาฤาษีวาลมิกิผู้ยิ่งใหญ่ ความเชื่อของชาวฮินดูเกี่ยวกับวันนี้เชื่อว่าหากได้ทำการถือพรตอดอาหารและตื่นตลอดคืนจนถึงรุ่งเช้าจะเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ สามารถบรรลุสู่ทางหลุดพ้นหรือโมกษะ และทำลายบาปกรรมทั้งมวล