***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

 

 

เรื่องราวในวันนี้ปรากฏในคัมภีร์ พรหมาณฑปุราณะ และชาวฮินดูเชื่อว่าการถือพรตอดอาหารในวันนี้จะสามารถขจัดบาปและทำลายเคราะห์กรรมทั้งมวล อีกทั้งจะช่วยขจัดบาปกรรมของพรรพบุรุษ บิดา-มารดาที่ล่วงลับไปแล้วและ ช่วยให้พวกท่านเหล่านั้นได้หลุดพ้นจากนรก ทุคติทั้งหลาย และจะได้ไปกำเนิดบนสรวงสวรรค์

ตามประวัติเล่าว่า มีพระราชาองค์หนึ่งทรงพระนามว่า ไวกาณศะ ซึ่งเป็นที่เคารพรักของประชาชน คืนวันหนึ่งทรงพระสุบินเห็นพระราชบิดาได้เสวยทุกขเวทนาอยู่ในนรก และพระองค์ก็ไม่มีหนทางใดที่จะสามารถจะช่วยเหลือพระราชบิดาได้ แม้ว่าจะทรงมีพระราชอำนาจและพระราชทรัพย์มากมายมหาศาล  และต่อมาไม่นานพระองค์ก็ได้ทรงพบกับพระมหาฤาษี ปราวะตะมุนี พระฤาษีก็ได้แนะนำให้พระองค์ทรงถือพรตในวันโมกษทา เอกาทศี  เพื่อช่วยเหลือพระราชบิดาให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานในนรก