***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

 

นอกจากนี้ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นแห่งการถือพรตอดอาหารสำหรับผู้อุทิศตนถือพรตในวันเอกาทศีทุกๆเดือนตลอดทั้งปี  ซึ่งวันอุตตปันา เอกาทศีนี้ก็จะเป็นวันที่เหมาะกับการเริ่มต้นปฏิบัติในครั้งแรก  ซึ่งผู้ปฏิบัติก็อาจจะสมาทานถือพรตตลอดหนึ่งปี หรือตลอดชีวิตก็แล้วแต่ความประสงค์ชาวฮินดูเชื่อว่า ปาปกรรมทั้งหลายที่เคยกระทำมาในครั้งอดีตเมื่อหลายชาติภพและแม้ในชาตินี้ก็จะจะถูกชำระล้างออกไปจนหมดสิ้น เมื่อถือพรตอดอาหารและปฏิบัติบูชาในวันอุตตปันนา เอกาทศี แม้ที่สุดผู้ปฏิบัติก็จะได้บรรลุสู่โมขษะคือความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด

ในคัมภีร์ได้กล่าวถึงผลบุญในการถือพรตในวันนี้ว่า แม้แต่การไปสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็ได้ผลบุญเพียง 16 ส่วนของการถือพรตในวันนี้ หรือแม้แต่การทำบุญบริจาคทานในวันสังกรานติ (วันพระอาทิตย์ย้ายราศี)  อาบน้ำในทุ่งกุรุเกษตร หรือบริจาคทานให้แก่ มหาพรามณ์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง 10 ก็มีผลได้เพียง 10 ส่วนของบุญกุศลที่ถือพรตในวันเอกาทศีนี้