***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

 

และนอกจากนี้ก็ยังมีพิธีกรรมการปลุกพระวิษณุให้ตื่นจากบรรทม โดยชาวฮินดูจะทำการวาดรูปพระวิษณุลงบนพื้นดินแล้วทำการจุกประทีปบูชา ถวายผลไม้ และสิ่งบูชาต่างๆ  และบางท้องถิ่นของอินเดียมีการปิดพระพักรรูปพระวิษณุด้วยถาดทองเหลืองอันแสดงถึงการบรรทมหลับ และบูชาด้วยการร้องเพลงสวดหรือตะโกนด้วยเสียงอันดังเรียกให้พระองค์ทรงตื่นจากบรรทมมาเพื่อประทานพรให้แก่มวลมนุษย์ ในเวลาค่ำคืนเด็กๆก็จะตามประทีป คบเพลิงที่ทำจากเมล็ดมัสตาส และทำเสียงอึกทึกครึกโครม เพื่อให้พระวิษรณุทรงตื่นจากบรรทม