***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

 

 

นอกจากนี้วันวามะนะเอกาทศี เป็นวันที่พระวิษณุตื่นจากบรรทม หลังจากที่หลับใหลไปในช่วงของวันสันยานะ เอกาทศี ในวันนี้ชาวฮินดูผู้ประพฤติตนอุทิศแด่พระกฤษณะ ก็จะถือพรตอดอาหารตลอดทั้งวัน และตื่นตลอดทั้งคืน เพื่อ สวดพระนามของพระวิษณุ จะเริ่มรับประทานอาหารมื้อแรกในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้น