***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***


สุดท้ายพระองค์ก็ต้องขายบุตรภรรยาลงไปเป็นทาส และตัวเองก็ต้องกลายเป็นยามเฝ้าสุสาน และได้รับความลำบากทุกขเวทนาแสนสาหัส แต่พระองค์ก็ยังรักษาคำสัตย์อย่างมั่นคงไม่ว่าจะมีใครมาล่อลวงด้วยอามิสสินจ้างอย่างไรก็ตาม
ในวันหนึ่งพระมาหฤาษีผู้ยิ่งใหญ่นามว่า เคาตมะฤาษี ได้จาริกผ่านมาพบ และได้ทราบชาตากรรมของพระเจ้าหริจันทรา ท่านจึงแนะนำให้ถือพรต(วรัต)ในวันเอกาทศีแห่งเดือนสรวณะซึ่งก็คือวัน อชาเอกาทศี เพื่อจะได้หลุดพ้นจากอุปสรรคและเคราะห์กรรมทั้งมวล และเมื่อพระองค์ได้ปฏิบัติตาม ด้วยอำนาจแห่งการถือพรตในวันเอกาทศีนี้ พระองค์ก็ได้รับชัยชนะในการทดสอบ และได้กลับคืนสู่ราชสมบัติ พร้อมพระมเหสี และพระโอรส พร้อมได้รับการยอมรับยกย่องจากพระฤาษีวิศวามิตรและเหล่าฤาษีทั้งมวล