***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

 

ตามคติความเชื่อของชาวฮินดูเชื่อว่า อวตารของปรศุรามา เป็นอวตารพิเศษกว่าอวตารอื่นๆของพระวิษณุ เพราะเชื่อกันว่า ปรศุรามา ยังคงมีชีวิตอยู่และอาศัยอยู่ในโลกใบนี้เพื่อรอทำภารกิจบางอย่าง ดังนั้นปรศุรามา จึงยังไม่ได้รับการบูชาแบบเทวะซึ่งไม่เหมือนกับอวตารที่เป็นพระรามหรือพระกฤษณะ หรืออวตารองค์อื่นๆของพระวิษณุ
อย่างไรก็ตามในตอนใต้ขอประเทศอินเดีย และเมืองที่ริมอ่าวอินเดียตะวันตกก็ยังคงมีโบสถ์ฮินดูที่สร้างอุทิศแด่ปศุรามาอยู่เป็นจำนวนมาก
ในคัมภีร์กาลกี ปุราณะ บรรยายเอาไว้ว่า ปรศุรามา จะมาเป็นครูผู้สอนในด้านการยุทธและการสงครามให้แก่”ศรี กาลกี” หรืออวตารปางที่ 10 ของพระวิษณุ ซึ่งถือว่าเป็นการพบกันระหว่างอวตารปางที่ 6 และปางที่ 10 ของพระวิษณุซึ่งหาได้ยาก นอกจากนี้ก็ยังมีบันทึกเรื่องการพบกันระหว่าง 2 อวตารอีกในเรื่องรามายณะ ได้กล่าวถึง ปรศุรามาได้มาเป็นสักขีพยานในการหมั้นระหว่างพระรามและนางสีดา ซึ่งเป็นการพบกันของอวตารปางที่ 6 และอวตารปางที่ 7 ของพระวิษณุ