***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

ประวัติ อ. กิตติ ไชกิจภิญโญ

TEL 081-847-7358


ประวัติ อ. กิตติ ไชกิจภิญโญ

ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. ปี พ.ศ. 2540 เรียนวิชาโหราศาสตร์ไทย ชั้นต้น- กลาง- สูง จาก อ.บุญล้อม ศุกรวัฒนศิลป์เรียน อินทภาสบาทจันทร์เดิม และ จร และคำนวณ กาลจักรลัคนาจร และ การหา ฆาตุขัย ฆาตุราศี และ วิชาการให้ฤกษ์ จาก อ. สมพงษ์ ปิยะลาภา การคำนวณทำดวงพิชัยสงคราม พร้อมวิธีการลงคาถากำกับ จาก อ.บุญล้อม ศุกรวัฒนศิลป์ อุปนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติวัดราชนัดดา

2. ปี พ.ศ. 2540 เรียนวิชาโหราศาสตร์ยูเรเนียนกับอาจารย์ จรัญ พิกุล และ ศึกษาเพิ่มเติมจากหลวงพี่วิเชียร ที่วัดหงส์ บางกอกน้อย และ เรียนรู้เพิ่มเติมการใช้โปรแกรม Apollon จากอ.เดชา ไพรัชกุล ( หลักสูตรอาจารย์อูโด ) จากมหาวิทยาลัยฮัมบวกร์ และ จาก อาจารย์ประยูร พลอารีย์ ปี พ.ศ. 2541-2543

3. ปี พ.ศ. 2543 เรียนวิชาฮวงจุ้ย ระบบ อี้จิง จากอาจารย์ เกรียงไกร ที่สมาคมภูมิโหราศาสตร์ โรงแรมตะวันนารามาดา รุ่น ที่ 35 เรียนตั้งแต่ขั้นที่ 1 ถึงขั้นที่ 5

4. และเรียนวิชาโหวงเฮ้ง และดวงจีนเพิ่มเติม กับสมาคมภูมิโหราศาสตร์

5. ในปี พ.ศ. 2547 ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากสมาคมเป็น อาจารย์สอนวิชาโหราศาสตร์ไทย ระบบดาราศาสตร์แผนใหม่ประยุกต์ ประจำสมาคม

6. ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ สำนักงานใหญ่วัดราชนัดดา ติดต่อกันมาทุกปี จนถึงปัจจุบัน

7. ปี พ.ศ.2545-2547 และ พ.ศ. 2549-2550 ได้เป็นอาจารย์ วิทยากรพิเศษ สอนวิชาโหราศาสตร์ไทย ให้กับทหารผ่านศึกพิการ เพื่อเป็นอาชีพหารายได้เสริม อีกทั้งได้ร่วม ออกร้านพยากรณ์การกุศลในงานกาชาด ที่ซุ้มขององค์การทหารผ่านศึก ร่วมกับลูกศิษย์ทหาร ทุกปี

8. ปี พ.ศ. 2549-2550 ได้ช่วยร่วมก่อตั้ง และเป็นอาจารย์สอน วิชาโหราศาสตร์ไทย ลายมือ โหงวเฮ้ง ไพ่ยิปซี และไพ่โหรา สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ สาขาที่ 7 ที่โรงเรียนราชภัฎพรตพิทยพยัต ลาดกระบัง สอนทั้งนิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป แบบให้เปล่า

9. ปี พ.ศ. 2551 ได้ร่วมก่อตั้งสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ สาขางามวงศ์วาน และได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานสมาคม โครงการสาขางามวงศ์วาน พร้อมทั้งเป็นอาจารย์ผู้สอน วิชาโหราศาสตร์ไทย และ ยูเรเนียน ประจำสมาคมฯ